Zorgkosten hartpatiënten verlagen door digitale voorlichting

23 september 2022
Carharina-Hartziekten-EHealth
Digitalisering
Nieuws

Het Catharina Ziekenhuis en de Nederlandse Hartstichting hebben onderzoek gedaan naar de inzet van digitale voorlichting bij hartpatiënten die een omleidingsoperatie ondergaan hebben. De resultaten van het onderzoek, dat gehouden werd onder 300 patiënten die een geplande openhartoperatie ondergingen, zijn positief. Digitale voorlichting kan de zorg verbeteren en een besparing op de zorgkosten realiseren.

Tijdens het onderzoek naar de meerwaarde van digitale voorlichting, dat ruim anderhalf jaar liep, ontving een deel van de 300 deelnemende patiënten de reguliere zorg. De andere patiënten kregen daarnaast ook toegang tot een e-health programma. Dat bestaat uit twee onderdelen. Te beginnen met een aantal educatieve video's die samen met de Nederlandse Hartstichting, artsen en patiëntvertegenwoordigers ontwikkeld zijn.

Daarnaast omvat het programma videoconsulten waarin patiënten aanvullende vragen beantwoorden en onzekerheden bespreken. Dankzij deze educatieve video's en videoconsulten wordt het voor patiënten mogelijk eenvoudiger zich in te stellen op, en om te gaan met, de gevolgen van de operatie.

Minder zorg door digitale voorlichting

Onderzocht werd vervolgens welke zorg de patiënten uit de twee onderzoeksgroepen zes weken na de openhartoperatie nodig hadden. Daarbij werd zowel gekeken naar zorg binnen als buiten het ziekenhuis. Denk daarbij aan fysiotherapie, huisartsbezoeken en advies van diëtisten.

De resultaten waren duidelijk. Patiënten die de gebruik konden maken van een e-health programma met digitale voorlichting bleken na deze periode minder vaak en minder zorg nodig te hebben gehad. Met andere woorden: e-health kan bijdragen aan het verlagen van de zorgvraag en -kosten. “Onze resultaten bewijzen dat een e-Health programma kan bijdragen om de gezondheidszorg financieel gezond te houden”, vertelt onderzoeker Gijs van Steenbergen van het Catharina Ziekenhuis.

“Vaak herinneren patiënten zich niet meer welke informatie zij voor de operatie of bij ontslag hebben gekregen. Vaak is deze informatie daardoor voor hen onvolledig en weten patiënten niet welke lichamelijke activiteit na ontslag is toegestaan of met wie zij contact moeten opnemen in geval van klachten”, vervolgt Gijs.

Niet zelf online zoeken

Tegenwoordig is heel veel van deze medische informatie natuurlijk ook online, op het internet te vinden. Veel patiënten, die digitaal vaardig genoeg zijn, browsen al over het internet op zoek naar informatie over een aandoening, symptomen en operaties.

Echter, zelden staat deze informatie goed gecategoriseerd en compleet op één toegankelijke plek. Om nog maar te zwijgen over de accuraatheid van de geboden informatie. Het samenstellen en aanbieden van e-health programma's ten behoeve van digitale voorlichting rechtstreeks, vanuit het ziekenhuis of de zorginstelling, heeft dus de nodige voordelen.

“Patiënten kunnen informatie gaan opzoeken op internet; deze informatie is echter niet gecontroleerd en soms onnauwkeurig. Omdat geplande zorg pas weken na de operatie op gang komt, kunnen tegenstrijdige adviezen onzekerheid in de hand werken, wat tot meer zorggebruik leidt en het herstel belemmert”, aldus Gijs. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JMIR Publications.

Subsidie voor verbeteren hartzorg

Het Catharina Ziekenhuis heeft van ZonMw 3 miljoen euro subsidie ontvangen voor complexe zorg rondom darmkanker en hart- en vaatziekten. Binnen het Hart- en Vaatcentrum wordt deze subsidie onder andere ingezet om de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken.

Denk daarbij aan onderzoek naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Daarbij ligt de focus op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij 3 veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren.