Zorgprofessionals pleiten op congres voor innovatie in de zorg

30 september 2014
admin_dame
Innovatie
Nieuws

Maak Nederland weer zorgkoploper met vernieuwende administratie en patiëntcontact

De administratieve achterzijde van de zorg dreigt achter te lopen op de rest van Europa. Innovatie is dringend nodig. Dit bepleitten beleidsmakers en zorg-ICT specialisten tijdens het congres 'Innoveren doe je samen' van PinkRoccade Healthcare, onderdeel van Total Specific Solutions.

 

Succesvolle vernieuwing in de uitvoerende zorg laat onverlet dat de Nederlandse zorgadministratie achterop dreigt te raken op Europees niveau. Landen als Denemarken en Estland zijn Nederland voorbijgestreefd in innovatieve administratie. Technologie is daarbij slechts één van de kansen. Evenveel waarde hechten zorgprofessionals aan cliëntparticipatie. Tijdens een discussiesessie pleitten deelnemers voor het aan de cliënt uitreiken van zijn digitale dossier. Hiermee krijgt deze niet alleen meer inzicht in de observaties over hem van artsen en andere zorgverleners; ook wordt de macht in de keten deels verlegd. De patiënt bepaalt met wie hij zijn dossier deelt. Verhuist hij, dan ontsluit hij de persoonlijke informatie weer. Om in social media-termen te zeggen, je ‘ontvriendt’ de oude huisarts.

 

Decentralisaties en digitale ambitie
Voor het congres waren ook gemeentelijke beleidsmakers uitgenodigd. De gedachtewisseling tussen lokale overheid en lokale zorgverleners benadrukte de noodzaak van intensief continu contact tussen beide. Het kabinetsvoornemen om driekwart van de patiënten met een chronische ziekte via tablets te laten communiceren met zorgverleners, is onmogelijk te realiseren zonder betere samenwerking. Deelnemers zijn het er verder over eens dat de decentralisaties niet alleen een bestuurlijke uitdaging zijn, maar ook in toenemende mate een kans bieden voor vernieuwing op operationeel niveau. Gemeenten dienen hiervoor actief te participeren in experimenten binnen de lokale zorgketen.

 

Thema’s en sprekers ‘Innoveren doe je samen’
Beslissers uit zorgsector en lokale overheid discussieerden tijdens ‘Innoveren doe je samen’ over thema’s als samenwerking, integraal klantbeeld, efficiëntie en besparingen. Gastsprekers waren Rob te Brake (GGNet), Jan van der Kruis (voormalig bestuurslid Dichterbij, voorzitter Stichting IXELF/Stichting Geluk Dichtbij), Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere) en André Rouvoet (voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland).