Zorgrobot Hyodol geeft dagstructuur én een knuffel

13 december 2023
Hyodol
Robotica
Nieuws

De inzet van de Hyodol, een slimme sociale robot uit Zuid-Korea, kan positieve effecten hebben. Dit blijkt uit recente testen van De Haagse Hogeschool en Vilans. De robot is met name bedoeld om ouderen met dementie te ondersteunen. De Hyodol werd bij mensen thuis, maar ook in zorginstellingen en de gehandicaptenzorg uitgeprobeerd. In de praktijk bleek dat de Hyodol kan helpen bij het realiseren van een hogere zelfstandigheid bij cliënten, maar ook bij het verminderen van eenzaamheid.

De Hyodol biedt cliënten dagstructuur maar je kunt ook met hem of haar zingen of een knuffel krijgen. Bob Hofstede is onderzoeker bij Vilans en vertelt:  ‘De Hyodol is een innovatie die we in Zuid-Korea zijn tegengekomen. Het is een sociaal maatje dat ondersteuning biedt in het realiseren van meer dagstructuur, maar ook via sensoren data ophaalt.”

“Door middel van een dashboard en een applicatie op de smartphone kunnen zorgverleners en mantelzorgers inzicht krijgen in het gebruik van de robot, berichten versturen en functies gepersonaliseerd instellen. Het kan reageren op aanraking en lieve zinnen uitspreken, ondersteuning bieden voor een gezond leven, informatie geven aan ouderen, ingesproken berichten afspelen en het cognitieve vermogen stimuleren.’

Veel interesse in Hyodol

Tijdens de tests met de robots bleek dat er vanuit zorginstellingen veel interesse was in deze nieuwe robot. Cliënten reageerden positief op de Hyodol en gingen meteen de interactie aan. Ze zagen het als een maatje, en waardeerden de interactieve mogelijkheden zoals praten en zingen met de robot. De zorgmedewerkers waren over het algemeen ook enthousiast, maar sommigen hadden wel bedenkingen over hygiëne-aspecten en de wat kinderlijke uitstraling van de robot.

Sociale robots, slaaprobots en robotdieren

Zorgrobot Hyodol is zeker niet de eerste robot die actief is in de zorg. Andere bekende voorbeelden van succesvolle robots zijn Tessa die goed herkenbaar is aan haar bloemenhoofd en Phi, de sociale robot die met name op grote schaal ingezet wordt in de zorgorganisaties van Philadelphia. Tevens worden slaaprobots zoals de Somnox steeds vaker met goede resultaten ingezet.

Robotdieren en andere belevingsgerichte technologieën zijn dan ook onlangs toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg. De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg waarin onafhankelijke informatie wordt gedeeld over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen.