Search
Close this search box.
Search

85% gebruikers heeft baat bij zorgrobot Tessa

De Zorgcirkel heeft zorgrobot Tessa structureel ingezet in met behulp van SET-COVID subsidie. Inmiddels worden zo’n 100 cliënten ondersteund door Tessa. De robot doet haar werk goed, want liefst 85% van de cliënten ging aantoonbaar vooruit dankzij Tessa. Tevens wordt per ingezette robot ongeveer 1,5 uur werk gespaard.

De robots rukken snel op in de zorg, maar kunnen uiteraard nooit de menselijke factor vervangen. Toch hebben ze in de praktijk al ruimschoots bewezen dat ze van praktische waarde kunnen zijn in de zorg, mits ze natuurlijk op de juiste wijze worden ingezet. Zeker is dat je in steeds meer zorgorganisaties, zoals Philadelphia en nu dus ook bij de Zorgcirkel, al goed ingewerkte robots tegenkomt. Het inzetten van zorgrobots zal naar alle waarschijnlijkheid in hoog tempo tot de dagelijkse realiteit gaan horen.

Zorgrobot met vrolijke uitstraling

De ervaringen bij de Zorgcirkel zijn in ieder geval positief. De zorgorganisatie is tevreden over de zorgrobot en de samenwerking met leverancier Tinybots. Tessa, een vrolijk type uitgerust met een ‘bloemetjeshoofd’ kan zorg op afstand bieden. Met een eenvoudige app kan het robotje ingesteld worden op elk tijdstip en vanaf elke locatie. Deze zorgrobot staat bij cliënten thuis en geeft met haar eigen stem verbale begeleiding bij de dagelijkse (zorg)taken. In de app kan nagekeken worden wat Tessa heeft gezegd en gehoord. Het is zelfs mogelijk om berichten en instructies te personaliseren. Daarvoor zijn templates beschikbaar maar er kunnen ook eigen scripts worden geschreven.

SET biedt veel mogelijkheden

De SET subsidie heeft veel financiële mogelijkheden geboden bij de inkoop van de robots. De verletkosten voor medewerkers werden vergoed, maar ook ondersteuningsinkopen en de inkoop van de robotjes zelf. Jan-Willem Heeg van Tinybots vertelt op de website van ZonMw: “We begonnen met een half jaar durende pilot met vijftien Tessa’s. Daarop volgend sloten we het project af met een advies vanuit de projectgroep aan het managementteam (MT). Hiervoor bekeken we de meetresultaten: zien we zelfredzaamheid en tijdsbesparing?

Hieruit bleek dat 80 tot 90% van de cliënten vooruitging en er een besparing was van 1 tot 2 uur per week aan fysieke inzet van de medewerker. Op basis van die resultaten besloot het MT in het najaar te starten met uitrollen in alle thuiszorgteams en bij de casemanagers Dementie.” Inmiddels hebben bijna 100 cliënten steun gehad van de zorgrobot. Het blijkt dat per team de robot steeds weer net wat anders wordt ingezet., afhankelijk van het soort problemen dat cliënten ervaren.

Uitrollen zorgrobots in stappen

Het uitrollen van honderd robots vroeg om een nauwgezette planning en hierbij werd een zorgvuldig stappenplan gevolgd. “Omdat we deze eerste leerfase goed hebben benut, konden we het daarna effectief uitrollen bij alle teams. Ik zou andere zorgorganisaties zeker aanraden om heel bewust deze twee stappen te maken en niet door elkaar te halen”, adviseert Desiree Fonk van zorgorganisatie de Zorgcirkel. “Samen met De Zorgcirkel hebben we een adoptieplan gemaakt voor de uitrol, met een dienstverlening eromheen. We hebben daarin verschillende partijen betrokken: de thuiszorgmanagers en casemanagers dementie van verschillende regio’s, wijkverpleegkundigen, de regiodirecteur, manager informatievoorziening en het innovatieteam. Het adoptieplan moet worden gedragen door de hele organisatie. Dit voor elkaar krijgen is echt teamwork: dat kan de leverancier niet alleen en de zorgorganisatie ook niet.”

Tijdsbesparing met Tessa

Uiteindelijk is de uitrol van de robots goed aangeslagen en geadopteerd in de organisatie. Cliënten worden door de robot fijn geholpen en medewerkers sparen dankzij haar inzet aantoonbaar tijd. De robot is voor zowel cliënten als zorgverleners een heel normale verschijning geworden die zijn werk dus goed doet. Het was zelfs zo dat sommige zorgmedewerkers, zoals ergotherapeuten, even boos waren dat ze niet meteen meegenomen waren met dit positieve project. Gelukkig is dat allemaal rechtgezet en genieten steeds meer teams van de inzet van het dienstverlenende robotje.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?