Zorgsector wil gegevensuitwisseling met Twiin versnellen

do 14 maart 2019 - 11:58
aca04d96-9076-4864-877c-c786eb41ca4e.jpg
Samenwerking
Nieuws

Een reeks partijen uit de zorgsector zet de schouders onder een betere digitale uitwisseling van medische gegevens. Met behulp van het zogeheten Twiin-project moet zorginformatie straks zonder problemen, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld kunnen worden.

Twiin maakt deel uit van een toenemende reeks publieke, private en publiek-private initiatieven (zoals MedMij voor PGO’s) om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. eerder deze maand riep een grote groep van branche- en koepelorganisaties, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in het manifest ‘Samen vooruit’ al op tot een reeks concrete acties om gegevensuitwisseling te verbeteren.

Eenvoudiger delen

Het programma Twiin moet er voor zorgen dat gegevens zoals röntgenfoto’s eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners en met patiënten. Nu komt het nog regelmatig voor dat een patiënt een USB-stick of DVD meekrijgt met daarop de eigen röntgenbeelden. De fax wordt nog regelmatig gebruikt om recepten te versturen naar apotheken en taxi’s en koeriers rijden heen en weer tussen zorginstellingen om DVD’s op tijd bij andere zorginstellingen af te leveren, aldus de initiatiefnemers achter Twiin.

Medische gegevens van patiënten zijn binnen zorginstellingen inmiddels meestal al digitaal beschikbaar via een EPD, een ECD of een HIS. De ICT-systemen van verschillende leveranciers communiceren echter nog onvoldoende met elkaar. Zo kunnen twee verschillende ziekenhuizen hun eigen elektronische patiëntendossier (EPD) op orde hebben, maar heeft de specialist uit het ene ziekenhuis geen inzage in gegevens van andere ziekenhuizen.

Geen integraal overzicht

Zo blijft een integraal overzicht van een patiënt door de tijd heen uit, ontstaan er fouten bij gegevensoverdracht en wordt er veel dubbel administratief werk verricht. Dit zorgt voor onnodige vertraging, onderzoeken die dubbel worden gedaan en kostbare tijd van medewerkers die via handmatige acties toegang nodig hebben tot medische gegevens bij andere zorgaanbieders.

Dit kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Het overtypen van dossiers is foutgevoelig, waardoor patiënten bijvoorbeeld verkeerde medicatie voorgeschreven krijgen. Daarnaast raken medische gegevens via DVD en fax soms zoek, wat eveneens tot onveilige situaties leidt. In 2018 werd zowel over de administratieve problematiek als de onveiligheid meermaals aan de bel getrokken.

Het ministerie van VWS heeft eind vorig jaar laten weten dat het naast allerlei stimuleringsregelingen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling (zoals de VIPP-regelingen) dan ook wetgeving wil invoeren om deze digitalisering te versnellen. In 2020 hebben alle zorgaanbieders al de wettelijke verplichting om mensen digitaal toegang tot hun gegevens te bieden. Op basis van het MedMij-raamwerk moet via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) al deze informatie op één plek ontsloten en opnieuw gedeeld kunnen worden.

Samenwerking binnen Twiin

Binnen Twiin gaan nu tien partijen samenwerken. Het gaat om beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen. Patiëntenfederatie Nederland kijkt volgens een persbericht kritisch mee om de belangen van de patiënt zeker te stellen en te zorgen dat er pas gegevens worden uitgewisseld als er toestemming is.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt als koepel van zorgverzekeraars het eerste deel van het programma te financieren. De eerste reacties van ICT-leveranciers zijn volgens ZN positief. Zij zouden aangeven dat dit programma nodig is voor eenvoudige en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt.

De tien samenwerkende partijen zijn:

Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), RSO Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nictiz, Citrienfonds, Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).