Zorgverzekeraars: duidelijke keuzes voor toekomstbestendige zorg

4 februari 2021
patient-beeldbellen-arts
Digitalisering
Nieuws

Meer inzet op preventie en op samenhang van zorg en welzijn is hard nodig om de gezondheidszorg voor verzekerden toekomstbestendig te maken. De explosieve groei van de ouderenzorg en het tekort aan arbeidskrachten maakt dit nodig, zo stellen zorgverzekeraars in een reactie op discussienota Zorg voor de Toekomst. VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden eerder deze week al op de nota met een pleidooi voor meer focus op digitale initiatieven in de zorg.

De zorgverzekeraars stellen nu dat zij hun samenwerking met onder andere zorgaanbieders en gemeenten snel kunnen intensiveren. Daarvoor zijn scherpere keuzes nodig over passende zorg, digitalisering en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Zorgverzekeraars geven ook aan hoe zij kunnen bijdragen aan een oplossing voor de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg staat.

Grenzen zorg bereikt

Nederland heeft één van de beste zorgstelsels van de wereld voor geneeskundige zorg. Het is belangrijk om met dit competitieve zorgstelsel verbeteringen, innovaties en samenwerking in de zorg te blijven stimuleren om deze positie te behouden. Zorgverzekeraars zien dat de grenzen van de zorg bereikt zijn, zowel wat betreft de groei van de zorg als het aantal mensen dat in de zorg kan werken.

Zij maken zich vooral zorgen over de langdurige zorg, in Nederland de duurste is van Europa. Het langer thuis laten wonen van ouderen vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Ouderenzorg moet daarom een belangrijk plek krijgen in het gesprek over de toekomst van onze zorg. Zorgverzekeraars vinden dat in de discussienota hieraan nog meer aandacht kan worden besteed.

Duidelijke keuzes

De overheid kan, en moet, de overgang naar een toekomstbestendige zorg mogelijk maken met scherpere keuzes. Dit kan volgens de zorgverzekeraars binnen het huidige zorgstelsel door duidelijke keuzes voor het faciliteren van digitalisering van de zorg, scherpere contractering gericht op de juiste zorg op de juiste plek en domeinoverstijgende financiering.

Het is belangrijk dat zorgpartijen landelijk en regionaal de ruimte krijgen om meer samenhang tussen de zorg en welzijn voor mensen te organiseren, ook op het gebied van preventie. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid daarbij terughoudend te zijn met grote stelselwijzigingen, blauwdrukken, nieuwe systemen of verantwoordingseisen. Zij vinden dat de huidige uitdagingen alle tijd en energie verdienen van de partijen betrokken bij de zorg.

Houdbaarheid, duurzaamheid zorg

VWS stelde in december 2020 discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’ open voor internetconsultatie. De beleidsnota kijkt naar mogelijkheden om de houdbaarheid en duurzaamheid van de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst te handhaven. Op veel gebieden wordt het gebruik van e-health toepassingen en andere vormen van digitale zorg als faciliterend beschreven, bijvoorbeeld om ouderen langer thuis te laten wonen, ter preventie van gezondheidsproblemen en personeelskrapte op te vangen.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten in hun reactie op de nota voor intensivering van de initiatieven en investeringen voor de digitalisering van de zorg. Verregaande digitalisering, zo stellen de twee ondernemersverenigingen, draagt bij aan het beperken van de stijging van de zorgkosten. VNO-NCW en MKB-Nederland doen in hun reactie ook enkele suggesties voor verdere digitalisering van de zorg, zoals een ‘medische Siri’ voor gezondheidsvragen.