Zuid-Limburgse zorgaanbieders gaan spraakgestuurd rapporteren

vr 24 maart 2023 - 09:00
Zorg-medewerker-senior
Digitalisering
Nieuws

De Zuid-Limburgse zorgorganisaties Sevagram, Levanto, Cicero en Vitalis-Parc Imstenrade gaan grootschalig spraakgestuurd rapporteren toepassen. Het is de bedoeling om in mei van start te gaan. Medewerkers hoeven vanaf dat moment geen rapportages meer in te typen, maar kunnen ze inspreken. De gerealiseerde tijdwinst kan in zorg en welzijn voor cliënten gestopt worden. De vier zorgaanbieders spreken over een ‘unieke samenwerking’ binnen de Nederlandse verpleeghuiszorg.

Medewerkers van de deelnemende zorgaanbieders gaan de Zorgapp van CareConnections en software van Tell James gebruiken voor spraakgestuurd rapporteren. De Zorgapp haalt cliëntgegevens op uit het ECD. Zodra de zorgverlener in de app de juiste cliënt heeft geselecteerd, kan hij of zij beginnen met spraakgestuurd rapporteren. De software van Tell James zet de gesproken tekst direct om in een geschreven rapportage. Als de medewerker rapportage met een druk op de knop accordeert, wordt deze naar het ECD gesynchroniseerd.

Tijdwinst door spraakgestuurd rapporteren

Inspreken in plaats van intypen zou tot 40 procent minder tijd kosten. De zo gewonnen tijd kan gebruikt worden om meer aandacht aan cliënten te geven. De beperking van de administratieve lasten moet bovendien het werkplezier van de zorgmedewerkers verhogen, omdat de arbeidsintensieve dagelijkse schriftelijke rapportages tot het verleden behoren. Tot slot zou de betrokkenheid tussen zorgmedewerkers en cliënten toenemen omdat de rapportage niet alleen over, maar ook samen met de cliënt gemaakt kan worden.

De deelnemende zorgorganisaties zijn momenteel binnen hun ICT-omgevingen bezig met de technische installatie van de Zorgapp, aldus projectleider Bert Gulikers, bij Sevagram verantwoordelijk voor onderzoek naar spraakgestuurde toepassingen. Afgelopen maart zijn ‘kartrekkers’ getraind, die uitgebreid testen gaan uitvoeren.

“Aan de hand van de testen zullen we eventuele organisatiespecifieke termen of verbeteringen in de applicaties laten doorvoeren. Ten slotte worden de zorgmedewerkers uitgebreid getraind in de geoptimaliseerde omgeving. Zo kunnen ze meteen met spraakgestuurd rapporteren aan de slag.”

Andere werkbenadering

Aan de pilots doen volgens Gulikers circa 180 medewerkers mee, verdeeld over de vier zorginstellingen. Een deel van hen heeft zich het werkproces van spraakgestuurd rapporteren al eigen gemaakt. “Spraakgestuurd rapporteren is namelijk niet zomaar een kwestie van plug and play, maar vraagt een andere werkbenadering van de zorgmedewerker die we, om de adoptie zo groot mogelijk te houden, intensief begeleiden.” De planning is dat de vier organisaties begin mei van start gaan.

Spraakgestuurd rapporteren is nog relatief nieuw in de zorg. Afgelopen januari maakte zorgaanbieder Mijzo bekend het als optie toe te voegen in het ECD. Verder wordt het ingezet in de ggz, al is niet duidelijk op welke schaal dit gebeurd.