Zuyd-project naar toepassing van eetrobots gehonoreerd

wo 30 augustus 2023 - 13:10
eetrobot
Robotica
Nieuws

In de komende maanden gaan 4 nieuwe onderzoeken van start naar hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. Deze projectgroepen hebben van ZonMw financiering ontvangen voor vergelijkend onderzoek, waarbij de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg thuis centraal staan. Eén van de gehonoreerde onderzoeken is een project van Zuyd waarbij bekeken wordt in hoeverre eetrobots mensen met een beperking kunnen helpen om weer een stukje zelfstandiger te worden.

Het gehonoreerde project concentreert zich op de inzet van geavanceerde eetrobots en markeert  weer een stap voorwaarts in de zoektocht naar innovatieve technologieën die de levenskwaliteit van mensen met beperkingen kunnen verbeteren. Voor mensen met beperkingen is autonomie van onschatbare waarde, en zorgtechnologieën hebben de potentie om die autonomie te vergroten. Eten is één van de belangrijkste zaken in het leven van mensen en zelfstandigheid daarbij verhoogt de kwaliteit van leven.

Technologische hulpmiddelen wérken

Het initiatief om eetrobots te onderzoeken is ingegeven door de uitdagingen waar zorgmedewerkers mee te maken hebben bij verpleeghuiszorg, thuiszorg en ook op  dagbestedingslocaties. Werkdruk en te veel voorkomende onderbrekingen tijdens hun werkzaamheden zijn al langere tijd problemen. De waarde van eetrobots werd dan ook al veel eerder herkend. In 2020 werd bijvoorbeeld al een succesvolle proef uitgevoerd op twee locaties van Klokkenbeld.

Uit deze proef bleek dat technologie, waaronder de opvallende Obi-eetrobot, aanzienlijke tijdsbesparingen opleverde. Naast eetrobots werden ook 3 andere effectieve hulpmiddelen zoals robotstofzuigers, toilethulpen en slimme tijdsindicatoren uiteindelijk met enthousiasme op 26 locaties omarmd.

De groeiende druk op de zorgsector en het tekort aan zorgpersoneel maken de inzet van technologische hulpmiddelen urgenter. Cliënten kunnen dankzij deze technologieën zelfstandig handelingen verrichten zoals douchen, eten, verlichting en apparaten bedienen, waardoor zorgprofessionals meer tijd hebben om persoonlijke aandacht te schenken aan andere cliënten. Deze technologie resulteert niet alleen in efficiëntere zorg, maar ook in meer voldoening en plezier voor zorgmedewerkers.

Eetrobots voor meer levenskwaliteit

Het gehonoreerde project, getiteld ‘EET-ZE! Economische Evaluatie van Technologie voor Zelfstandig Eten’, heeft als doel eetrobots te onderzoeken als oplossing voor mensen met ernstige beperkingen in armen en handen, die moeite ervaren bij zelfstandig eten. Autonomie staat centraal voor mensen met beperkingen, en het vermogen om zelfstandig te kunnen handelen draagt bij aan hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Dit onderzoek beoogt te begrijpen in welke mate en onder welke omstandigheden eetrobots een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

De eerste fase van het project omvat observaties en interviews om de ervaringen van gebruikers, hun naasten en zorgverleners in kaart te brengen. Hiermee wordt onder meer geprobeerd om het leveringsproces van eetrobots te optimaliseren. Vervolgens zal een jaar lang een groep van twintig gebruikers worden gevolgd om de kosten en effecten van eetrobots te evalueren. Door periodes met en zonder robotondersteuning te vergelijken middels vragenlijsten, interviews en observaties, wil het onderzoek diepgaand inzicht verschaffen omtrent het optimaal inzetten van deze robots.