Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
11 januari 2019
Artikel delen

Disrupt je eigen organisatie – 4

Disruptie is geen nieuw fenomeen meer, aldus Wouter Wolters van Buro Wisselstroom in dit vierde deel van zijn blogserie. Disruptie is tot containerbegrip geworden. Wat disruptieve innovatie kenmerkt, is het lef dat organisaties durven te nemen om eens alles ter discussie te stellen. Dit door het perspectief aan te nemen van iemand die niet uit de sector komt. Hoe zou de dienst of het product er uit zien als ik alles overnieuw kon doen? Welke klantwaarde en -beleving zou ik bieden wanneer ik de grootste concurrent van mijn eigen organisatie wil worden?

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Pas wanneer je dergelijke grote vragen durft te stellen, kun je grote innovatiestappen maken. En durf je deze stappen te maken, dan pas ga je met disruptieve innovatie in de praktijk voorbij aan de hype, schrijft Wouter Wolters (Buro Wisselstroom) in dit vierde deel van zijn blogreeks (lees hier deel 1, deel 2 en deel 3).

Maar hoe dan?

We kunnen in de zorg veel leren van hoe disruptieve innovatie aangepakt wordt door start-ups en grote spelers in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door te kijken naar de manier waarop hun dienstverlening organiseren, hoe zij hun eigen werkprocessen daarnaar vormen en daarmee zich flexibeler kunnen aanpassen aan klantbehoeften en ontwikkelingen in de maatschappij.

De hamvraag is dan natuurlijk: “hoe kunnen we in de zorg profiteren van de methoden die in het bedrijfsleven worden ingezet om disruptief te innoveren?” Gerichte innovatie start niet bij technologie maar altijd bij onderzoek naar waar het het meest loont om te innoveren. Een goed startpunt is nagaan waar de grootste pijn zit van je cliënten of patiënten. Het maken van een klantreis of service blue print zijn goede methoden om dit te doen.

No pain, no gain

Om eerst op hoofdlijnen een indruk te krijgen van waar de grootste pijn zit, is onderstaande pijnpunten-model van Rachel Botsman zeer bruikbaar. Op basis van jarenlang onderzoek toont ze met het model vijf pijnpunten die de meeste aanleiding gaven voor disruptieve innovatie. Met het model ga je na welke veelvoorkomende aanleidingen voor innovatie ook op jouw organisatie van toepassing zijn. Vervolgens kijk je of je dit kunt omkeren door het tegenovergestelde te doen.


In deze vijfdelige blogserie gaan we in elke blog in op een van de pijnpunten uit het model. In deze vierde blog richten we ons op het pijnpunt overbodige tussenlagen.

Overbodige tussenlagen

Bij overbodige tussenlagen gaat het om tussenpersonen of onnodige stappen of acties die iemand prima zelf kan doen. Zelfstandigheid en eigen regie faciliteren is een goede manier om te zorgen dat minder tussenstappen en tussenpersonen nodig zijn. Zo zorgen de Propeller-sensor en app, cVitals-app, de Bloomlife wearable en app, MijnIBD Coach, de Reliefband, de My Dose Coach-app, de Biliscreen-app en vele andere toepassingen ervoor dat veelvoorkomende handelingen zoals testen en monitoring verplaatsen van ziekenhuis naar je eigen huis.

Om mensen in staat te stellen meer regie over hun eigen gezondheid te nemen, is het cruciaal om te beschikken over de juiste informatie. Momenteel worden de meeste patiënten in ziekenhuizen via folders en andere papieren ingelicht over hun behandeling. De informatiefolders die bij aanvang van een behandeling worden verstrekt, zijn veelal eenvoudig en duidelijk geschreven. Alleen is het medium achterhaald. De kans dat mensen de juiste informatie op het juiste tijdstip lezen, is erg klein. Daarbij ontvangen patiënten meestal té veel informatie in één keer.

De Patient Journey-app lost dit op door informatie gedoseerd aan te bieden en op het moment dat het voor de patiënt relevant is. Met de app krijgen patiënten informatie aangeboden middels een persoonlijke tijdlijn en via push notificaties. Daarmee ontvangen zij dus de juiste informatie op het juiste moment. Ook biedt het mogelijkheden om op het juiste moment behandelkeuzes te bieden.

Bijkomend voordeel is dat goed geïnformeerde patiënten vaak ook beter voorbereid en minder angstig zijn. Wat aan de kant van de arts weer zorgt voor effectievere en efficiëntere spreekuren. Behandeling begrepen is nog zo’n voorbeeld dat complexe medische ingrepen begrijpelijk maakt aan de hand van animaties.

OptionGrid, Zorgkeuzelab.nl en Winq zijn mooie voorbeelden van digitale keuzehulpen die cliënten en patiënten helpen om samen beslissen tussen patiënt en zorgverlener te bewerkstelligen. Door cliënten en patiënten beter te informeren en inzicht te geven in de keuzes en consequenties worden zij beter in staat gesteld een grotere rol te spelen.

Sessie tijdens openingsmanifestatie

Durf je het aan om eens alles ter discussie te stellen? ICT&Health organiseert 21 januari a.s. de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019. Tijdens de manifestatie verzorgt Buro Wisselstroom een exclusieve sessie voor maximaal 12 duo’s van een manager/ bestuurder en een inhoudsdeskundige van middelgrote tot grote zorgorganisaties. Na een korte inspiratiesessie ga je onder begeleiding aan de slag door disruptieve innovatie toe te passen op een van je zorgpaden of behandelingen en een bijbehorend pijnpunt. In korte tijd ontwikkel je gezamenlijk de contouren van een mogelijk disruptief concept. Hierna presenteert ieder duo zijn/ haar concept. Meld je binnenkort aan voor deze sessie want het aantal plekken is zeer beperkt. Aanmelding voor de openingsmanifestatie is een vereiste.

Win een disrupt your own business-workshop t.w.v. €8000,-

Tijdens de plenaire afsluiting van de openingsmanifestatie roepen we de winnaar uit. Het duo met het beste pijnpunt en disruptieve concept wint een vervolgtraject bestaande uit een korte pijnpuntanalyse, inspiratiesessie op maat (gericht op het betreffende pijnpunt) en een Disrupt Your Own Business-workshop (t.w.v. €8000,-). Hierin ontwikkelen we gezamenlijk een disruptief concept op het pijnpunt. ICT&Health volgt de winnende organisatie, het traject en de uitkomsten door er aandacht aan te besteden in haar magazine en door het ontwikkelde concept te laten presenteren tijdens de ICT&Health international conference in juni 2019.

Volgende week kunt u de laatste blog lezen.

Wouter Wolters is een ervaren strateeg, spreker en auteur en is oprichter van Buro Wisselstroom, adviesbureau voor de menselijke kant van digitale zorginnovatie.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen