Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patient empowerment, Positieve Gezondheid en interoperabiliteit

De afgelopen paar keer hebben we in dit maandelijkse blog over interoperabiliteit in de zorg mannen aan het woord gelaten. Deze maand is het woord aan een vrouw: Marlene Gigase. Vanuit haar belangstelling voor de mens in al zijn facetten, werkt ze al heel haar leven in de zorgsector aan de businesskant. En vanaf het begin van deze eeuw in de Healthcare IT. Ze zegt: ¨In mijn baan bij Hiscom werd ik al vrij snel geconfronteerd met het belang van intra- en interoperabiliteit. Zoals binnen het ziekenhuis over afdelingsgrenzen heen bij het overdragen van de patiënt van de ICU naar de afdeling en zijn medicatie. De inhoud van de vastgelegde informatie en de systemen waren toen niet op elkaar aangesloten en dat was een kritiek moment in het proces.¨

Tags

Gast auteur

  • Betty Rombout

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om uitdrukking te kunnen geven aan haar eigen visie en missie richtte Gigase in 2018 Positive Healthcare Accelerator op. Ze vertelt: ¨Het concept van Positieve Gezondheid raakt sterk aan wat ik persoonlijk belangrijk vindt. In de westerse geneeskunde zijn we vooral gefocust op de aandoening, het genezen van de ziekte en kijken we minder holistisch. Positieve Gezondheid legt het accent ook en vooral op de mens achter de patiënt, de veerkracht van de mens en wat zijn leven betekenisvol maakt.¨

Het is de missie van Marlene Gigase om patient empowerment en Positieve Gezondheid te verankeren in het zorgsysteem en bereikbaar te maken voor iedereen. ¨Om als patiënt (maar ook als zorgverlener en burger) empowered te kunnen zijn, is het belangrijk geïnformeerd te zijn. Om netwerkgeneeskunde  te faciliteren, om gegevens en informatie uit te wisselen tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten, is interoperabiliteit op alle niveaus een voorwaarde. Dat vereist duurzame architecturen en interoperabele systemen, want het kan alleen als ook de informatie uit de bronsystemen zinvol wordt begrepen (Eenheid van taal) en volgens (internationale) standaarden gestructureerde èn ongestructureerde informatie wordt uitgewisseld.

Marlene Gigase werkt met partijen vanuit een gedeelde visie op samenwerken en interoperabiliteit. Zo wil ze bijdragen aan het realiseren van de Triple Aim. In dit principe worden drie doelen tegelijkertijd nagestreefd: (1) betere ervaren kwaliteit van zorg door het individu, (2) verbetering van gezondheid van inwoners (populatie) en (3) beter gebruik van financiële middelen of zelfs lagere kosten voor zorg. Ze verduidelijkt: ¨Ik sta voor co-creatie. Nogmaals, we moeten het echt sámen doen. Vanuit  een visie op alle niveaus van samenwerken. Horizontale en verticale samenwerking. Streven naar een eco-systeem waarin elke (commerciële en niet-commerciële) partij doet waar hij goed in is, en samenwerking de weg is voor eenieder naar een gezondere, gelukkigere samenleving en succes. Samen zorgdragen voor de juiste samenstelling van functionaliteiten die we in onze flexibele netwerkgeneeskunde en -zorg nodig hebben. En vanuit de overheid regie op randvoorwaarden zoals beveiliging, privacy en interoperabiliteit, zo nodig ondersteund door wetgeving.¨

Langzaam maar zeker ontstaan mooie voorbeelden in Nederland. Gigase: ¨Denk aan samenwerkingen, zelfs over de lijnen van zorg heen naar het sociale domein, in de provincie Limburg. En de samenwerkingsverbanden in de oncologische zorg die vorm krijgen dankzij   veel inspanningen van zorgprofessionals en steun van het Citrienfonds. Een ander interessant buitenlands voorbeeld is Commonwell Health Alliance in de US.¨

Tot slot zegt Marlene Gigase: ¨De Zorg organiseren vanuit de samenwerking tussen zorgverleners en cliënt met als leidraad Positieve Gezondheid, is de paradigmashift die Nederland nodig heeft om de ervaren kwaliteit van zorg toe te laten nemen voor zowel cliënt als zorgverlener en de kosten omlaag te laten gaan. Interoperabiliteit en interoperabele systemen zijn hierbij voorwaardelijk. We staan aan de vooravond van die paradigmashift. De programma’s die nu lopen vanuit VWS, het Informatieberaad, ZIN, de koepels et cetera gecombineerd met de regie die de overheid voorzichtig aan weer neemt, gaan ons helpen de interoperabiliteit te realiseren om netwerkgeneeskunde en patiënt empowerment naar een volgende fase te brengen.¨

In het blog van mei is wederom een vrouw aan het woord: Renie Heerbaart, directeur van IZIT/ZorgNetOost. Leest u dan weer met ons mee?

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Gast auteur

  • Betty Rombout

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen