BeterDichtbij en ChipSoft integreren hun platforms

ma 1 juli 2024 - 08:22
Digitalisering
Nieuws

Een recent aangekondigde samenwerking tussen communicatie-app BeterDichtbij en EPD-leverancier ChipSoft moet de communicatie tussen artsen en patiënten verbeteren. Door het samenbrengen van functionaliteiten kan een behandelaar volgens de betrokken aanbieders voortaan een groep patiënten direct vanuit het HiX-EPD van ChipSoft aanmelden om BeterDichtbij te kunnen gebruiken. Eerder dit jaar kondigde BeterDichtbij al een vergelijkbaar initiatief aan met zorgplatform Patient Journey App (PJA).

De diepere integratie van BeterDichtbij en HiX via Zorgplatform moet ervoor zorgen dat voorheen aparte taken voortaan uitgevoerd worden binnen één systeem. Een arts kan direct vanuit het EPD HiX inloggen in het BeterDichtbij platform. Dat wordt vervolgens binnen HiX geopend in plaats van in een apart tabblad.

Tijdwinst, snelheid, veiligheid

Niet hoeven te wisselen van beeldscherm levert al tijdwinst op, terwijl daarnaast de benodigde patiëntinformatie (BgZ – Basisgegevensset Zorg) automatisch ingevuld worden. Dit moet weer voor meer snelheid en veiligheid zorgen in het voorschrijven van, in dit geval, BeterDichtbij, vertelt George van Dijk, Manager R&D bij ChipSoft.

“Met deze integratie hebben we samen met BeterDichtbij gekozen voor een duurzame route, gebaseerd op (internationale) standaarden. Hierdoor kunnen zorgprofessionals de app direct binnen HiX gebruiken en is BeterDichtbij dus optimaal geïntegreerd in het dagelijkse werkproces. Door administratieve lasten te verminderen middels innovatieve toepassingen zorgen we ervoor dat er tijd vrij gemaakt wordt voor patiëntenzorg.”

Vervolgstappen

Sander Bijl, co-founder en COO BeterDichtbij onderstreept de voordelen van de integratie. “Patiënten zijn beter voorbereid en hebben nog makkelijker contact met zorgverleners. Denk als vervolgstap ook aan slimme notificaties vanuit HiX naar BeterDichtbij over metingen of informatie die klaarstaan in het patiëntenportaal. Zo krijgt het contact tussen patiënten en hun zorgverleners nog meer context en waarde, en kan de zorgverlener gerichter optreden als er een notificatie binnenkomt.”

Beide aanbieders menen dat de integratie van externe applicaties in EPD-systemen bijdraagt aan een geïntegreerd zorgtraject, essentieel voor een toekomstbestendige zorgsector. Nu er steeds meer applicaties via Zorgplatform van ChipSoft worden aangesloten op HiX, wordt er gekeken naar manieren om door te ontwikkelen. Zo’n optie is volgens Van Dijk het direct tonen van een applicatie in een EPD.

“De patiënt ziet dan namelijk ook binnen het patiëntportaal van de zorgorganisatie direct de BeterDichtbij communicatie”, stelt Van Dijk. “Zo zorgen we ervoor dat de patiënt kan kiezen welke digitale dienst hij/zij wil gebruiken zonder te hoeven schakelen tussen specifieke applicaties.” Het patiëntportaal is een belangrijke toegangspoort tot medische data. Patiënten kunnen vanuit hier op basis van de voorgeschreven apps via Zorgplatform naadloos doorloggen naar de betreffende apps.

Laagdrempelig platform

BeterDichtbij is ontwikkeld op initiatief van de 28 binnen de SAZ (vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) werkende ziekenhuizen en werd later verzelfstandigd. In 2022 is de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) mede-eigenaar geworden van BeterDichtbij. Het platform is bedoeld als laagdrempelig platform voor contact tussen behandelaars en patiënten. Zo’n 50 zorgaanbieders laten hun patiënten inmiddels de BeterDichtbij-app gebruiken.

De digitale zorgplatforms Patient Journey App (PJA) en BeterDichtbij bundelden afgelopen april hun krachten om thuismonitoring en digitale communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten te optimaliseren. Deze samenwerking, gericht op de bevordering van digitalisering in de zorg, streeft naar het verminderen van de werkdruk voor zorgverleners en het verhogen van de patiënttevredenheid.