Programma

Blog
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Residentiële E-Health een must?

Zoals de naam al aangeeft brengt residentiele E-Health de elektronische gezondheidszorg en hulpverlening aan huis. Desgewenst ook op het werk, in de slimme wijk en digitale stad. Bij E-Health aan huis met domotica spreken wij van het smart care home. En bij persoonlijke E-Health die je naar een andere locatie of residentie kunt meenemen van hospitality.

Ondersteunen waar nodig

E-Health ondersteunt mensen met  zintuigelijke beperkingen, (chronische) ziekten, invaliditeit, eenzaamheid, mentale problemen en GGZ psychiatrie. En dat zijn er in Nederland steeds meer.

Het gaat hierbij zowel om het bieden van een betere Kwaliteit van leven, het kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij  en meer veiligheid als een aanvullende vorm van thuiszorg en diagnostiek plus behandeling.  Daarbij voorziet E-Health in aanvullende ‘zorgkracht’ (uitvoerbare taken) en het kunnen beheersen van de kosten

Om wie gaat het dan?

Gewoon om erg veel mensen! Circa 33% van de Nederlanders heeft een chronische ziekte. 35% van deze 1/3 van onze bevolking heeft er zelfs twee. En bij ouderen heeft 70% minimaal één chronische ziekte. Dat gaat dan al snel om 6 miljoen Nederlanders. Daarnaast heeft nog eens een kleine 20% een of andere fysieke of mentale handicap.

Er zijn ruim 2 miljoen mensen met een beperking bij het zien, horen of mobiliteit.  En circa 1,5 miljoen matige tot zware lichamelijke of geestelijke handicap. En 1% heeft last van flink beperkende problemen uit het gebied van de Autistische Spectrum Stoornis (ASS).

Niet overal nodig

Natuurlijk zullen tal van lezers nu opmerken dat het inzetten van e-health bij lichtere gevallen allemaal nog niet zo nodig is. Het kan toch immers ook op eigenkracht en met steun uit het sociale netwerk. Alleen de zwaardere groepen komen in hun ogen in aanmerking voor  e-health aan huis?

De winst aan positieve gezondheid en een stijgende Kwaliteit van het leven zit echter al in het kleine. Niet altijd een beroep op de buurvrouw hoeven te doen. Zelf de medicatie regelen. Weten dat als het misgaat de domotica ingrijpt. Dat maakt allemaal onafhankelijker en op eigen kracht mogelijk.

Kosten beheersbaar

Bij de matige en zwaardere zorg brengt e-health beheersbare gezondheidskosten in de 24-uurs economie. De zorg wordt door vergrijzing, het toenemen van volksziekten, stressbelasting en instroom van getraumatiseerde personen schier onbetaalbaar, En als wij het al konden betalen waar dan de benodigde vrouw / mankracht vandaan te halen?

E-health aan huis of via hospitality is niet alleen vaak een stuk goedkoper dan het inzetten van personeel en biedt daarbij ook nog eens een 24 uurs service zeven dagen per week en 365 dagen per jaar.

Nee, het is niet weg met de mens en leve het smart carehome en de zorgrobot. Residentiele e-health is een belangrijke aanvulling op, maar geen vervanger van de persoonlijke zorg!

Slimme huizen

Al vaker stipte de redactie aan dat het slimme huis jouw eigen zorgkasteel kan zijn. Het my home is my castle, geldt dan zowel voor het gezondheid bevorderende huis (healing home) als het (thuis-)zorgende huis (carehome).

De mogelijkheden van smart homes bij beperkingen, chronische ziekten en handicap zijn genoeglijk bekend. Als belangrijkste winstpunten gelden:

–    Het meer onafhankelijk worden van zorg door anderen. Meer op eigen kracht
–    Toch veilig en een geruststelling voor de mantel- en professionele zorg op afstand.
–    De klok rond, alle dagen in het week en jaar beschikbaar.
–    Minder escalaties doordat het systeem problemen tijdig opmerkt. Onder andere, het afnemen van SEH-bezoek bij ouderen door fouten in de medicatie of cliënten die de ernst van hun situatie minder beseffen.

En samenvattend neemt de kwaliteit van leven gewoon aanmerkelijk toe. Langer thuis kunnen blijven wonen, een beter contact met de samenleving en het zelfs weer (deels) kunnen werken.

Thuisrobot

De residentiele robot neemt de huiselijke zaken over. Zowel de ‘house keeping’ als de ADL. Aanvullend functioneren robots als persoonlijke coaches, begeleider of therapeut en wijkzuster of verpleeghulp aan huis.

De bewoners van het slimme huis zijn er al snel heel blij mee. Familie en mantelzorgers zien deze mensen opbloeien en hebben er een goed en veilig gevoel bij.

Hospitality

Neem de eigen residentiele zorg op maat mee naar een andere locatie. Dat kan op het werk, bij een visite elders, recreatie, op straat en in de auto een uitkomst zijn. Het slimme e-health-zorgsysteem weet wat de aanwezige cliënt nodig heeft, stelt de (leef-) omgeving daarop in en kan zo nodig extra zorg bieden of een professional alarmeren.

De hospitality gaat gewoon mee als een software / interface-module op de smartphone, tablet of in de scootmobiel.

Uitbreiding naar wijk en stad

Het groeiend aantal ouderen en mensen met een beperking, chronische ziekten of handicap noodzaakt ook tot het herinrichten van wijken, steden en vervoer. Residential care is gewoon overdraagbaar naar de slimme wijk (smart community) en  stad (smart city).

Het is een aandachtspunt voor het wijkbeheer en gemeenten. Wij bieden onze burgers aan wat zij nodig hebben om met de aanwezige eigen e-kracht toch nog goed te kunnen functioneren en recreëren.

Residentiele e-health is een must

Dat de residentiele zorg via e-health onvermijdelijk is of wordt valt al lang niet meer te ontkennen. De winst aan positieve gezondheid, een betere kwaliteit van leven, het langer zelfstandig thuis kunnen wonen en het gewoon aan de maatschappij kunnen (blijven) deelnemen behoren bij de slimme digitale maatschappij.

Behalve de extra dienstverlening door de smart homes, wijken en steden zijn daar het aanvullen van ontbrekende mankracht en het binnen de perken houden van de sterk stijgende kosten.

Kortom, residentiele E-Health vormt een onontkoombare must voor de beleidsmakers van de moderne gezondheidszorg.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen