Search
Close this search box.
Search

VBHC essentieel voor integratie en innovatie technologie in zorg

We gaan een vierde industriële revolutie tegemoet waarin digitalisering van de gezondheidszorg evident is. We zijn lang uitgegaan van informatie die onder andere online verspreid werd. Met de opkomst van blockchain-technologie is hier een onderdeel aan toegevoegd: namelijk de ‘waarde’ van informatie. Door de verplaatsing van waarde en het toenemende vertrouwen in software kunnen de actoren in een waardeketen fundamenteel worden herontworpen.

Het is essentieel om de actoren c.q. patiënten en hun ervaringen als leidraad te beschouwen en continu de resultaten van patiënten te verbeteren en een nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen te begeleiden tijdens deze veranderingen. Nederland is te klein om data-architectuur en infrastructuur te behappen. Waar nu 13 procent van de zorguitgaven van ziekenhuizen naar zorgtechnologie gaat (3,2 miljard euro) , lijkt investeren in innovatie, een investering in de toekomst te zijn. Met de investering in innovatie en technologie alleen zijn we er echter nog niet. De essentiële vraag is: hoe integreren we de technologie van nu en in de toekomst in een verouderd zorgsysteem? Value-Based Health Care (VBHC) biedt een antwoord op deze vraag.

Innovatie via VBHC

Verwacht (en gehoopt) wordt dat innovatie in de zorg vandaag de dag een enorm positieve invloed op de toekomstige gezondheid van ons en onze kinderen heeft. Deze positieve invloed is al zichtbaar. Dagelijks bieden nieuwe medicijnen, behandelingen en diagnostiek uitkomst en hoop voor veel patiënten. Technologie speelt in de huidige ontwikkelingen een belangrijke rol: door op nieuwe manieren gebruik te maken van kennis en data of patiënten te monitoren en (op afstand) zorg te leveren, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor patiënten.

Technologie maakt een persoonlijkere behandeling mogelijk. Van een situatie waarin de patiënt heen en weer wordt geslingerd tussen verschillende specialisten, moeten we bewegen richting een situatie waarin zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt. Een in mijn ogen noodzakelijke ontwikkeling.

Innovatieve ontwikkelingen zorg

Innovatie in de gezondheidszorg gaat om het samenkomen van disruptieve technologieën en sociale en demografische ontwikkelingen die de zorg onder druk zetten. Maar we staan er niet alleen voor. Begin dit jaar zijn bedrijven zoals Amazon, Google en Wal-Mart stevig de markt opgegaan met nieuwe software voor verzameling van gezondheidsdata. Daarnaast richt Apple zich sterk op het bevorderen van de patiëntervaring en zet IBM Watson zich in voor het versterken van de positie van specialisten in de zorg.

Deze beweging kan ons enerzijds helpen om nieuwe technologieën te automatiseren en te integreren zonder ver van ons ‘patiëntgerichte’ model te gaan. Anderzijds leidt dit tot een probleem voor overheden en ziekenhuizen, waar het beeld bestaat dat innovaties leiden tot meer activiteiten en meer activiteiten leiden tot hogere kosten.

In discussies wordt innovatie dan ook genoemd als één van de oorzaken van de continu stijgende zorgkosten. De crux is dat het veelal gaat over losstaande innovaties die geplaatst worden in een verouderd systeem. Innovatie kan beter en makkelijker geïntegreerd worden in een systeem dat innovaties toelaat. Waarbij huidige patronen moeten doorbroken worden om technologie optimaal te benutten. Daarvoor kunnen meerdere technologieën gecombineerd worden om zo de patiëntwaarde te maximaliseren.

Weg voorwaarts: Value-Based Health Care

We moeten een manier vinden om de transitie te maken van de huidige organisatie van zorg naar het organiseren van zorg waarbij de patiënt centraal staat. De oplossing voor dit probleem hebben we al: Value-Based Health Care (VBHC), oftewel waardegedreven zorg. Een concept dat zichzelf sinds de introductie door Professor Porter 12 jaar geleden zeker heeft bewezen.

VBHC helpt specialisten, teams en organisaties verbeteren. VBHC biedt de mogelijkheid de patiënt écht centraal te stellen, het systeem anders in te richten en innovatie optimaal te integreren in de zorg. Voor VBHC-implementatie op medisch conditieniveau zijn data & IT geen probleem meer. VBHC is, net als innovatie, de toekomst voor de zorg. Daarnaast lost VBHC twee zaken op. Allereerst biedt het de mogelijkheid om innovaties op een slimme manier te integreren in de levering van zorg. Ook is het mogelijk een antwoord op één van de meest actuele en veelbesproken vragen in de gezondheidszorg: hoe verhogen we kwaliteit én houden we zorg betaalbaar?

De Value Agenda NL

Vele bestuurders, artsen, verzekeraars en patiënten zijn het er dan ook over eens: VBHC kan versneld geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg om de zorg duurzaam te verbeteren. Om het implementatieproces te versnellen is, samen met Nederlandse top besluitvormers en onder meer prof. Porter, de Value Agenda voor Nederland bepaald.
Op deze agenda staan de belangrijkste actiepunten om VBHC-implementatie in Nederland te versnellen en obstakels te overkomen. De acties zijn bedoeld als handreiking voor de verschillende stakeholdergroepen die VBHC in Nederland verder gestalte kunnen geven. IT speelt een essentiële en steeds grotere rol bij het mogelijk maken van waardegedreven zorg.

Leiderschap en cultuur worden geïdentificeerd als onderwerpen op de agenda met de meeste potentie om spijkers met koppen te slaan en versnelde vooruitgang te realiseren. Acties met specifieke focus op leiderschap en cultuur zijn (zie ook afbeelding 1):

  1. Werk echt samen op een geïntegreerde manier met de primaire focus op patiënten;
  2. Durf te experimenteren en te falen;
  3. Wees onderdeel van het team;
  4. Ontwikkel beleid dat veranderingen bevordert;
  5. Gebruik de kracht van kleine financiële beloningen.

Met name binnen het team is een belangrijke rol weggelegd voor IT. Naast de acties op leiderschap en cultuur staan nog tien aanvullende acties op de agenda, met daarbij aangegeven welke stakeholdergroep actie kan ondernemen. IT kan meer dan de helft van de geformuleerde acties faciliteren en versnellen. De acties zijn te lezen in de volledige Value Agenda.

Afbeelding 1. Acties gericht op leiderschap en cultuur.

Onderweg

In de vierde industriële revolutie die we tegemoet gaan, spelen meerdere innovatiestromen een belangrijke rol, het combineren van deze innovaties kan leiden tot effectieve implementatie. Enkelvoudig innovaties werken zelden in de zorg, VBHC is daarom een essentiële schakel in de toekomst van technologische innovatie en integratie in de zorg. Het is een journey, er valt nog een heleboel te doen, maar we zijn fors onderweg.

 

Lees ook deze recente blog over VBHC.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?