Beter inzicht in digitale ontwikkelingen

11 april 2019
Beter inzicht in digitale ontwikkelingen
eHealth

Digitale transformatie: van buzz-woord naar relevante praktijk. Dat is waar KPN Health naar streeft in de zorgsector. Daarvoor is meer nodig dan wat digitale toepassingen of nieuwe zorgsystemen invoeren. Zorgorganisaties moeten een echte digitale transformatie ondergaan. In hun processen, met hun medewerkers. KPN heeft een gereedschapskist ontwikkeld om organisaties een zet in de juiste richting te geven, met onder meer een ‘quick scan’ en brainstormsessies in de Digital Dutch Xperience in Zoetermeer. GGZ Delfland ging hier aan de slag en kwam naar buiten met enkele belangrijke lessons learned.

Nederland vergrijst, het aantal en de intensiteit van chronische aandoeningen nemen toe. Van zorgpersoneel wordt steeds meer gevraagd. Een toenemend aantal vertrekt naar andere sectoren. De druk op de rest stijgt. Tegelijk groeit het aantal technologische mogelijkheden om ziekten beter te behandelen of zelfs te voorkomen en om het zorgpersoneel te ontzorgen, zodat zij meer tijd overhouden voor hoogwaardige zorg.

KPN Health ziet in digitalisering dan ook een oplossing voor een duurzame zorgtoekomst. Maar zorgorganisaties moeten wel bereid zijn een digitale transformatie te doorlopen, zo meent de KPN-dochter. Het is dan ook verstandig om als zorgverlener te kijken of het mogelijk is middelen op de juiste manier in te zetten en de medewerkers in alle digitale veranderingen te ondersteunen in hun digitale vaardigheden.

Veel organisaties bereiden zich met digitalisering voor op de toekomst door kleinschalig ervaring op te doen, zonder dat dit in samenhang gebeurt met de ICT-strategie of procesinrichting op langere termijn. Zorgorganisaties plaatsen de beleving van de patiënt centraal, waarbij de patiënt meer inzicht verlangt in zijn zorgbehoefte en behandeling en de overheid en zorgverzekeraar ook wil sturen op performance indicatoren zoals effectiviteit en kosten.

Digitale transformatieproces

Organisaties die onder begeleiding van KPN Health het digitale transformatieproces zijn aangegaan, geven volgens de onderneming aan dat ze nu de meerwaarde van professionele begeleiding in de digitale transformatie zien, in plaats alleen maar een hype. Ook laten ze weten dat het helpt om als uitgangspunt een gemeenschappelijk en gekwantificeerd beeld te krijgen binnen het diverse landschap van stakeholders in en buiten de organisatie. 

Verder helpt het inzicht in de eigen mate van digitale volwassenheid bij het bepalen van de focus op toekomstige investeringen. Tot slot zien organisaties de routekaart voor het inrichten van een verbeterprogramma voor digitale initiatieven als een handige tool om het digitale transformatieproces in gang te zetten. 

Speerpunt GGZ Delfland

GGZ Delfland (Zuid-Holland) heeft meegedraaid in de Xperience in Zoetermeer. Wat heeft de organisatie hier aan gehad? Digitalisering is de komende drie jaar een belangrijk speerpunt voor GGZ Delfland, vertelt informatiemanager Jolanda Plessius. De organisatie is al langer bezig met het kijken naar welke technologie geschikt is om de zorg voor cliënten te verbeteren (zoals domotica, beeldbellen), maar ook op welke wijze digitalisering van de opslag en uitwisseling van cliëntgegevens ingevuld moet worden.

Digitalisering heeft breed impact op de organisatie, zowel intern als naar de cliënten toe, benadrukt Plessius. “Zo zijn we begonnen met het formuleren van een antwoord op de vraag hoe we cliëntengegevens digitaal aan kunnen bieden. Maar zo’n digitaliseringsslag heeft ook impact op andere zaken, zoals de kantooromgeving, het vastgoed, de IT-infrastructuur.”

GGZ Delfland werkte op het gebied van ICT al langer samen met CAM IT, een dienstverlener voor organisaties in de zorg en de publieke sector. Het bedrijf verzorgt voor onder meer ziekenhuizen zorg- en ggz-instellingen de toegang tot hun centrale applicaties vanuit het CAMCUBE Private Cloud Platform. Het werd in augustus 2017 door KPN overgenomen. De CAMCUBE is de virtuele privé ICT-infrastructuur voor de zorg die klanten kunnen kopen of huren. Het platform levert flexibel de benodigde virtuele resources (storage, server en netwerk) aan applicaties van klanten, die vervolgens via een sterk gecontroleerde ‘voordeur’ eenvoudig aan de zorggebruikers worden ontsloten. Ongeacht locatie, verbinding, tijdstip of apparaat (Personal Cloud).

Primair proces

Plessius: “Wat we vooral van KPN/CAM IT wilden, is dat zij ons integraal ontzorgen, door samenhang aan te brengen in de IT-infrastructuur en alle digitale toepassingen die er gebruik van maken. Meedoen aan een workshop in de Digital Dutch Xperience leek ons een goede stap. Op deze manier konden we het primaire proces meenemen in de digitale ontwikkelingen om ons heen en zien hoe andere klanten van KPN daar mee omgaan. 

Zo moet er uiteindelijk een roadmap komen waar GGZ Delfland op digitaal gebied als organisatie heen wil en wat daarvoor op IT-gebied, in de processen en in de organisatie moet gebeuren, voegt Ellen Dekker, Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed bij de ggz-organisatie, toe. “Het is namelijk niet dat we geen idee hebben wat we moeten doen, maar dat KPN een bijdrage kan leveren door te tonen wat er mogelijk en nodig is om hier te komen.”

Een goed voorbeeld is volgens Dekker en Plessius digitale patiëntinformatie. De organisatie heeft al een aantal jaren een digitaal patiëntendossier. Mede in het kader van de wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking moeten hier nieuwe slagen in gemaakt worden. Zo moet er een portaal live gaan waar patiënten direct of via een PGO toegang tot hun medische gegevens kunnen krijgen.

Diverse invalshoeken

“Er moet veel veranderen om dit op orde te krijgen”, stelt Plessius. “Het gaat niet alleen om het technische deel. Er moet bijvoorbeeld ook op een andere manier gerapporteerd en gecommuniceerd worden. De mogelijkheid moet beschikbaar komen om via zo’n portaal een toepassing als beeldbellen aan te bieden, voor een consult of behandeling op afstand. Zeker nu we ook de Zuid-Hollandse eilanden bestrijken vanuit Spijkenisse, wordt dit steeds belangrijker. Dat vergt ook een andere richting van de organisatie. Tijdens onze sessies in de DDX zijn we vanuit diverse invalshoeken aan de slag gegaan om hier een goed toekomstbeeld van te krijgen.”

Tijdens die sessie bleek volgens Dekker dat de uitgangspositie van GGZ Delfland in orde is. “Wij zijn vrij goed op de hoogte van de technologie die we nu inzetten om onze professionals te ondersteunen en om patiënten te helpen. Of het nou gaat om slimme camera’s of de inrichting van werkplekken. Waar we als professionals uit alle lagen van de organisatie op uit kwamen, was dat we van een organisatie als KPN vooral willen dat het aangeeft welke nieuwe technologie op ons afkomt. Welke mogelijkheden die ons kan bieden en welke impact die op de organisatie heeft.” 

We willen allemaal dat de zorg-professional ontzorgt wordt

Inzichten KPN

Dat is waar KPN inzichten heeft die kunnen helpen en ontzorgen, zo bleek volgens Plessius. “Ook waar het gaat om hoe al die technologie goed op elkaar afgestemd kan worden. Zodat onze zorgprofessionals bijvoorbeeld eenvoudig vanaf hun werkplek een beeldbelsessie kunnen opzetten met een patiënt, collega of externe partij. Zodat de digitale infrastructuur onze processen integraal ondersteunt en ook klaar is voor nieuwe toepassingen die we nu nog niet kennen.”

Plessius vervolgt: “Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat de zorgprofessional ontzorgt wordt om zo zijn of haar werk beter te kunnen doen. Dan is het goed wanneer KPN ons kan adviseren over hoe bijvoorbeeld een nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie hier specifiek bij ons aan kan bijdragen. En dan ook de IT-architectuur zo kan inrichten dat we dit ook in de praktijk kunnen toepassen. Die praktische vertaalslag kan ons toegevoegde waarde bieden.”

Wederzijds profijt

Overigens denken Plessius en Dekker dat KPN ook heeft geprofiteerd van sessies zoals met GGZ Delfland. Dekkers: “De sessie heeft KPN meer inzicht gebracht in waar wij als organisatie mee bezig zijn en waar we naar toe willen. Dat maakt het voor hen weer makkelijker om maatwerk te leveren – voor ons maar ook voor vergelijkbare zorginstellingen.” 

Door innovation partner