ISDH19: krachten bundelen op mondiaal niveau

30 augustus 2019
ISDH19: krachten bundelen op mondiaal niveau
Samenwerking

Digital health en e-health krijgen steeds meer aandacht, maar zijn relatief nieuw begrippen in de zorg. Tijdens een internationaal symposium over digital health in Hong Kong (ISDH19) bleek dan ook dat e-health vaak nog ouderwets benaderd wordt als het gaat om de vereiste wetenschappelijke onderbouwing. Ook wordt e-health vaak nog te beperkt ingezet om afdoende te helpen als het gaat om zorgverbetering.

Er zijn steeds meer gezondheids- en zorgapplicaties beschikbaar en ook big data en artificial intelligence nemen een vlucht in de zorg. Gebleken is dat uiteenlopende expertise nodig is om een digitale zorgtoepassing te ontwikkelen en te implementeren in het dagelijks leven en/of de praktijk. Het ontwikkelen van doelmatige e-health vergt dan ook intensieve samenwerking tussen bedenkers, bouwers en eindgebruikers (zorgprofessional en/of consument). 

Digitale zorg kan ons helpen de gezondheidszorg efficiënter en effectiever te organiseren. Voorwaarde is wel dat dit een volledig geïntegreerd onderdeel wordt van de bestaande zorgprocessen. Dat ‘digital health’ ook in de wetenschap een ‘hot topic’ is, bleek wel uit de vele internationale bezoekers van het ISDH19. Zij vertegenwoordigden onder meer universiteiten uit Amerika, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Data en ethiek

Gedurende dit symposium werd onder andere kennis gedeeld over het gebruik van AI en machine learning in de zorg. Experts gingen in op de voordelen hiervan - zoals efficiëntere procedures, snellere diagnose en toepasbaarheid in dunbevolkte gebieden - én de uitdagingen, zoals verdeling van verantwoordelijkheden bij het gebruik van AI en wie de eigenaar van data is. Ook bleek dat sommige problemen in vrijwel alle landen spelen en andere issues voor sommige deelnemende landen geen enkele blokkade vormen. Denk aan toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens.

Onderzoek naar digital health

Een internationaal breed gedragen uitdaging is dat instanties en overheden traditioneel wetenschappelijk onderzoek (Randomised Clinical Trials) naar digital health zien als enige juiste uitgangspunt voor beoordeling en bekostiging. Terwijl de ontwikkelingen op het gebied van e-health zo snel gaan en er vaak snelle, kleine aanpassingen gemaakt kunnen worden aan digitale tools, dat een langlopend onderzoek onvoldoende aansluit op de realiteit en de behoefte van zowel de ontwikkelaar als de markt.

Ook blijkt dat de aanleiding voor onderzoek veelal het verschaffen van inzichten uit data is. Een betrekkelijk smalle benadering, wanneer we ons ten doel stellen de zorg te willen verbeteren. Er zou dan ook bij de opzet van een onderzoek vaker van de patiënt uitgegaan moeten worden in plaats van zijn of haar data, zo werd geconcludeerd.