Search
Close this search box.
Search

138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Het kabinet stelt 138 miljoen ter beschikking tot 2027 voor het toekomstbestendig maken van de gehandicaptenzorg. Het gaat om de uitwerking van Toekomstagenda Zorg en het ondersteunen van mensen met een beperking. Twintig miljoen van het totaalbedrag wordt beschikbaar gesteld voor zorginnovatie en technologie. Een belangrijk deel daarvan gaat naar het implementeren en opschalen van technologie in zorgorganisaties.

Van de 138 miljoen die beschikbaar is voor de gehandicaptenzorg, gaat onder meer 83 miljoen naar gespecialiseerde clientondersteuning en 20 miljoen naar zorginnovatie en -technologie. Dit  staat in de uitwerking van de plannen die minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport op 7 juli 2022 naar de Tweede Kamer stuurde.

Met het beschikbare geld wordt de ondersteuning voor mensen met een beperking en een (intensieve) zorgvraag toekomstbestendig gemaakt. Minister Helder: “Een beperking hoeft geen belemmering te zijn voor een volwaardig leven. Met de juiste ondersteuning en inzet kunnen we er voor zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en eigen regie voert over zijn leven.” 

Opschaling zorgtechnologie

Zelfredzaamheid en zelfstandig kunnen leven is een groot goed, zeker als je leeft met een beperking. Technologie, zoals een app die jongeren helpt hun stress te reguleren, een sensor onder het matras die het slaapgedrag analyseert en diverse vormen van monitoring op afstand, kan hierbij helpen. Een voorwaarde voor toepassing van technologie is dat het hulpmiddel aansluit bij de vraag van de cliënt of de zorgmedewerker ondersteunt. Een ander goed voorbeeld van een nuttige applicatie die cliënten autonomie kan geven, is een smartwatch die uitgerust is met een alarmknop en met een GPS-tracker de locatie van iemand met kan bepalen. Zo ondersteunt technologie zelfredzaamheid met een veilig gevoel.   

Innovatieroute zorgorgansiaties

Voor zorgorganisaties die aan de slag willen met technologie is er een innovatieroute ontwikkeld. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan dat in de praktijk is getoetst. Het kabinet stelt van 2023 tot 2027 ruim € 20 miljoen beschikbaar om zorgtechnologie en innovatie te stimuleren. Met dit bedrag worden concreet vijf organisaties geholpen bij de opschalen van technologie in de totale organisatie. Tevens worden 25 organisaties begeleid bij het implementeren van een bewezen technologische innovatie in hun organisatie. 

Toekomstagenda & gehandicaptenzorg

Mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een complexe zorgvraag en thuiswonenden met een levenslange beperking krijgen in de plannen extra aandacht. In de agenda ligt de nadruk op meer passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen, waarbij wordt ingezet op cliëntondersteuning, innovatie en technologie, vakmanschap en arbeidsmarkt. De toekomstagenda is opgesteld samen met betrokken partijen zoals koepelorganisaties, cliënten- en naastenorganisaties, werkgeverorganisaties, verzekeraars en gemeenten. Deze agenda is een vervolg op de beweging die is ingezet met het programma Volwaardig Leven en uitgebreid met de ondersteuning vanuit gemeenten (Wmo) zoals dagbesteding en begeleiding.  

Voortzetting gespecialiseerde gehandicaptenzorg.

Door een beperking is het soms ingewikkeld om zelf de regie te houden, er is veel hulp maar mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Afgelopen jaren kregen 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning, aangeboden vanuit 5 pilots van het programma Volwaardig Leven. De ondersteuning helpt mensen weer om meer controle te krijgen op hun leven. Daarnaast krijgen mantelzorgers weer meer ruimte om hun eigen leven op te pakken en bijvoorbeeld weer mee te doen op de arbeidsmarkt. In 2026 kunnen uiteindelijk plusminus 3.000 gezinnen en hun naasten ondersteuning krijgen

Arbeidsmarkttekorten aan pakken

Ook in de gehandicaptenzorg is er sprake van een urgent personeelstekort. Het kabinet investeert daarom – naast de brede arbeidsmarktaanpak – 4 miljoen in een regionale samenwerkingsaanpak tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en regionale werkgeversorganisaties. Op deze manier worden zorgaanbieders gestimuleerd om regionaal samen te werken. Dat kan dan op gebieden als  stages, het aanbieden van combicontracten in gehandicaptenzorg en GGZ, het uitwisselen van kennis- en expertise en het aantrekkelijk maken van de sector voor studenten.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
intelligentie
Over spelmatige intelligentie en serious games
Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben een webgebaseerde babyslaap-planner ontwikkeld die levens van baby’s kan redden van wiegendood.
Webgebaseerde slaapplanner voorkomt wiegendood
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
Volg jij ons al?