1,5 miljoen voor nieuw zorgconcept VanThuisUit

14 april 2023
tante
Innovatie
Nieuws

Het vernieuwende zorgconcept VanThuisUit heeft 1,5 miljoen euro subsidie ontvangen van de NZa. VanThuisUit is ontwikkeld door de innovatieve vvt-organisatie tanteLouise, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en zorgkantoor CZ. VanThuisUit ondersteunt mensen met beginnende dementie of fysieke klachten zodanig dat ze, waar nodig met menselijke en technische ondersteuning op maat, zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Passende zorg is één van de kernwoorden uit het IZA. Ofwel: de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats. En dat is nou precies waar het vernieuwende zorgconcept VanThuisUit om draait. Het hoofddoel: er voor zorgen dat kwetsbare ouderen, met inzet van ondersteuning op maat,  op een prettige wijze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Met CZ-zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ gaat de zorgorganisatie de effecten van dit initiatief nauwkeurig meten in kwantitatief én kwalitatief opzicht. Met de toegekende 1,5 miljoen van NZa kan er drie jaar worden geëxperimenteerd met kleinschalige zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij waar mogelijk óók zorgtechnologie, zoals sensoring en apps, wordt ingezet.

Meetplan monitort nieuw zorgconcept

De effecten en eventuele meerwaarde van dit vernieuwende zorgconcept wordt nauwkeurig gemonitord met een uniek meetplan. Het meetplan richt zich op toegankelijkheid, kwaliteit van leven, beheersing van de zorgkosten en het werkplezier. Op die manier kan worden onderzocht of door deze aanpak de wachtlijsten minder worden en of de zorgkloof afneemt.

Op de website van de innovatieve zorgorganisatie TanteLouise, onder meer bekend van de succesvolle heupairbag, wordt het innovatieve zorgconcept toegelicht: “VanThuisUit is dé plek voor ouderen die het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, maar daar door beginnende dementie of lichamelijke beperkingen steeds meer moeite mee krijgen. Zij kunnen bij VanThuisUit terecht voor begeleiding, behandeling en voor uiteenlopende activiteiten om te ontmoeten, ontspannen, ervaren, doen en leren. Bij alles wat we doen kijken we eerst wat deze ouderen wél zelf kunnen doen en als dat niet lukt, dan doen we het samen. Zo geven we de regie zoveel mogelijk in eigen hand én stimuleren we hen om zo lang mogelijk thuis het leven te leiden dat het beste bij hen past.”

Leven thuis vergemakkelijken

Samen met de ouderen zelf worden oplossingen op maat gezocht om het leven thuis te vergemakkelijken. Dat kan onder meer met aanvullende behandelingen of slimme inzet van technologie. De ondersteuning die in het kader VanThuisUit wordt geboden varieert per vestiging en hangt ook af van de persoonlijke situatie van de deelnemers. In de eerste vestiging in Steenbergen is een Doe-centrum, wordt ondersteuning in de thuissituatie geboden en zijn logeerappartementen aanwezig. Die laatste zijn beschikbaar als het thuis tijdelijk even niet meer gaat of bijvoorbeeld de mantelzorg op vakantie is.

De financiering van dit concept verloopt op drie verschillende manieren. De eerste financieringsstroom komt via een subsidie van de innovatie beleidsregel kleinschalig experiment van de NZa en bedraagt volgens Skipr in totaal 1,5 miljoen. Hiernaast maakt tanteLouise gebruik van de indicatie van de ouderen en zijn er aanvullende afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgorganisatie. “Zowel tanteLouise als CZ hopen op termijn een eigen betaaltitel te krijgen, want het gaat hier expliciet om een ‘domeinoverstijgende’ prestatie”, vermeldt de website van ZorgSaamWonen.