3D spierechografie onderzoek door St. Anna, PSV en Philips

12 april 2021
PSVTopSportCenter
Innovatie
Nieuws

Het St. Anna Ziekenhuis werkt sinds 2019 samen met PSV en Philips in het PSV Top Performance Center. Daarbinnen willen de partners onder andere samenwerken aan de ontwikkeling van innovaties en nieuwe technologieën op het gebied van sport en gezondheid met als doel de prestaties van (top)sporters te verbeteren. De volgende stap die in dit kader gezet wordt is een onderzoek waarbij de inzet van 3D spierechografie in de begeleiding van topsporters centraal staat.

Voor het 3D spierechografie project werkt het PSV Top Performance Center ook samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en InnoSportsLab Zwemmen. Doel van het onderzoek is er achter te komen hoe met 3D spierechografie de belastbaarheid en architectuur van spieren in kaart gebracht kunnen worden.

"We willen met PSV en Philips een innovatienetwerk op het gebied van topsport en gezondheid creëren. Het St. Anna Ziekenhuis en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport hebben een onderscheidende naam opgebouwd op sportorthopedisch en sportmedisch gebied. Door middel van deze samenwerking kunnen we onze sportmedische kennis verder verrijken en toegankelijk maken voor de breedtesport", vertelt Thea Sybesma, lid raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep.

3D spierechografie als topsportinnovatie

Het doel van het 3D spierechografie onderzoek is meer inzicht te geven in het vermogen dat spieren kunnen leveren en hoe dat door middel van training te verbeteren is. Daarvoor wordt dus eerst onderzocht of het mogelijk is de belastbaarheid van spieren en diens architectuur in kaart te brengen met behulp van deze vorm van echografie.

Vervolgens zal binnen het onderzoek ook gekeken naar het herstel na een blessure en de preventie van blessures. De eerste, voorlopige, resultaten zullen naar verwachting zo'n anderhalf tot twee jaar op zich laten wachten. Als de onderzoeksresultaten dat toelaten, dan zullen de uitkomsten direct gebruikt worden bij de training en begeleiding van sporters.

“In de wereld van topsport zijn we altijd op zoek naar verbetering. Innovatie is in dat proces onmisbaar. Technologie en gebruikmaken van data eveneens. Het helpt ons om talent te herkennen én te ontwikkelen. 3D spierechografie is zo’n project dat ons vooruit kan helpen. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking in de Brainportregio. In onze omgeving zoeken we elkaar op en zo maken we elkaar wijzer en beter", vertelt Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV.

“Dit is een mooi voorbeeld hoe wij samenwerken met PSV en het St. Anna Ziekenhuis om op sportgebied te innoveren. Binnen deze samenwerking willen we de prestaties en de gezondheid van topsporters verbeteren door medici te steunen met onze kennis en innovaties op het gebied van gezondheid” aldus Henk Valk, CEO van Philips Benelux.

Meer innovatieve projecten

Het 3D spierechografie onderzoek voor topsport is niet het enige project van het PSV Top Performance Center. De partners werken onder andere ook aan een verkennend onderzoek om te bepalen of, en zo ja hoe, digitale en technologische ontwikkelingen uit de zorg ingezet kunnen worden voor sportgeneeskunde. Andere voorbeelden zijn de zoektocht van Ten Cate naar kunstgras met een optimale interactie tussen speler en veld en een onderzoek samen met Jumbo naar de impact van voeding op sport- en werkprestaties.

Het PSV Top Performance Center is een initiatief van PSV, St. Anna Ziekenhuis/TopSupport en Philips. Het is een open innovatie ecosysteem op het gebied van sport, gezondheid en techniek dat actief samenwerking zoekt, met als doel het bevorderen van de prestaties van (top)sporters en (top)managers. De samenwerking tussen deze partners betekent tevens dat ze over een uitzonderlijk netwerk beschikken met toegang tot topsporters (PSV), sportmedische specialisten (St. Anna Ziekenhuis en TopSupport) en de laatste medische innovaties (Philips).

Door innovation partner