Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

4 miljoen euro beschikbaar voor aansluiten PGO’s op MedMij

Een tijdelijke subsidieregeling voor leveranciers van PGO’s moet er vanaf 1 augustus voor zorgen dat persoonlijke gezondheidsomgevingen die aan MedMij-standaarden voldoen, sneller op de markt komen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Er is de komende drie jaar 4 miljoen euro beschikbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

MedMij stelt tevreden te zijn dat de subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 gepubliceerd is in de Staatscourant. Op 16 juli komt het programma met uitgebreide informatie hoe PGO-leveranciers zich kunnen laten toetsen om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden. Het kandidaat-deelnemerschap is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Een nadere toelichting op de financieringsregeling wordt naar verwachting binnen enkele dagen gegeven op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Beter voldoen aan eisen MedMij

De subsidieregeling moet leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) beter in staat te stellen om te voldoen aan de eisen van het MedMij afsprakenstelsel voor informatie-uitwisseling en het inbouwen van vier door Stichting MedMij vastgestelde informatiestandaarden.

Het doel van de subsidieregeling is volgens minister Bruins (Medische Zorg & Sport) het creëren van keuzevrijheid voor zorggebruikers tussen meerdere veilige en betrouwbare PGO’s conform het MedMij afsprakenstelsel waarin bovendien ten minste vier belangrijke gegevensbronnen middels informatiestandaarden kunnen worden verzameld, uitgewisseld en gedeeld.

Regeling geldt drie jaar

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018 en vervalt met ingang van 31 december 2021. VWS kan eenmalig een projectsubsidie verstrekken aan een leverancier voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO, voor de realisatie van een PGO die voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel en aan de diverse informatiestandaarden. Het gaat hierbij om de:

  • Informatiestandaard MedMij Basisgegevensset Zorg 2017 (PULL)
  • Informatiestandaard MedMij Medicatieproces (PULL)
  • Informatiestandaard MedMij Huisartsengegevens (PULL)
  • Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen (PUSH).

In afwijking van de Kaderregeling subsidies geldt dat de PGO-subsidie voor een periode van slechts één jaar wordt verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 160.000 euro per leverancier. Het totale subsidieplafond bedraagt vier miljoen euro en de subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

“Als er informatie of documenten ontbreken in de aanvraag dan wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie binnen 15 werkdagen op te sturen. Doet u dit niet of niet op tijd dan wordt uw aanvraag afgewezen. Als uw aanvraag bij het indienen onvolledig is, maar u levert de ontbrekende informatie op tijd aan, dan heeft dit geen gevolgen voor de bepaling van de volgorde van binnenkomst van uw aanvraag.”

PGO-leveranciers hebben tot uiterlijk 31 december 2019 de tijd om zo’n aanvraag in te dienen. De leverancier moet een verklaring afgeven van MedMij dat het kandidaat-deelnemer is bij het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener ten behoeve van een zorggebruiker.

Advies stimuleringsregeling in 2017

MedMij bracht in oktober 2017 een advies uit aan de overheid en zorgverzekeraars om in 2018 te starten met stimuleringsregelingen voor PGO’s, met gegevens die uitgewisseld worden volgens de principes van het MedMij Afsprakenstelsel.

Het streven was destijds dat een tijdelijke financiering overgaat in een duurzame financiering voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen. De deadline van 2018 is niet gehaald, de verwachting is nu dat vanaf 2019 PGO’s in gebruik genomen kunnen worden die voldoen aan alle MedMij-standaarden en -afspraken.

Uiteindelijk moet in 2020 iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen in één online omgeving. Een belangrijke belemmering was volgens MedMij echter het ontbreken van een duurzame financiële basis voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. De betrokken stuurgroep van MedMij kwam op basis van het advies met twee vormen van tijdelijke impulsfinanciering.

Financiering twee kanten

De door MedMij gewenste financiering had betrekking op twee partijen bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens; de kant van de patiënt en de kant van de professional (VIPP voor ziekenhuizen, VIPP ggz, VIPP zorginstellingen, OPEN voor huisartsen). Het ministerie van VWS en zorgverzekeraars, ook vertegenwoordigd in de stuurgroep van MedMij, gaven vorig jaar aan dat zij de voorwaarden voor impulsfinanciering in 2018 verder concreet gingen maken.

De huidige subsidie geldt alleen voor de patiëntenkant. Het ziekenhuis-programma VIPP en de PGO-subidie liggen volgens Bruins weliswaar in elkaars verlengde. Maar waar bijvoorbeeld VIPP zich richt op standaardisatie en daadwerkelijke beschikbaarstelling van gegevens aan de kant van de zorgaanbieders, moet de subsidie voor PGO-leveranciers regeling er voor zorgen dat er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van PGO’s die door personen (patiënten) gebruikt worden om gegevens met zorgaanbieders uit te wisselen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen