PGO’s toegankelijker met patiëntvriendelijke termen

26 april 2024
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Nictiz heeft medische terminologie die in persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) wordt gebruikt toegankelijker en patiëntvriendelijker gemaakt voor de PGO-gebruiker. Verzamelde gegevens in een PGO zijn vaak medische termen die voor de gebruikers lastig zijn te begrijpen. Nictiz heeft daarom een eerste set diagnoses voorzien van patiëntvriendelijke uitleg op B1-taalniveau. Op verzoek van Stichting MedMij heeft PROVES via een Proof of Concept (PoC) technisch bekeken of de patiëntvriendelijke uitleg kan worden gebruikt.

Uit de PoC blijkt dat de patientvriendelijke uitleg kan worden opgehaald vanaf de Nationale Terminologieserver (NTS) van Nictiz. De PoC is succesvol afgerond en de nieuwe patiëntvriendelijke uitleg kan sinds 31 maart 2024 door DVP-leveranciers ontsloten worden naar PGO’s. In de rapportage zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. Om als dienstverlener voor personen (DVP) aan te sluiten op de NTS kan deze handleidinggebruikt worden.

Opzet onderzoek

De PoC is uitgevoerd in samenwerking met Nictiz, Stichting MedMij en de twee DVP’s Quli en Zodos. Het doel van het onderzoek was onder meer om de technische specificaties voor het ontsluiten van patiëntvriendelijke termen vanaf de NTS van feedback te voorzien. Vervolgens was het zaak om te kunnen aantonen dat de patiëntvriendelijke termen konden worden ontsloten vanaf de NTS. Die bevindingen en aanbevelingen voor het ontsluiten van patiëntvriendelijke termen zijn vervolgens verzameld.

Sessie om feedback te testen

Voor het verzamelen van de feedback op de technische specificaties organiseerde MedMij een sessie. Nictiz verwerkte de opgehaalde feedback waarna de DVP’s de werking van de NTS beproefden door de patiëntvriendelijke termen en uitleg te verzamelen vanaf een een testserver van de NTS. Na drie bouwsessies was er een technisch werkende ontsluiting. Aanvullend zijn er een vijftal bevindingen gedaan. Twee van deze bevindingen zijn opgelost tijdens de PoC, de overige bevindingen zijn ter verbetering of ter overweging van het concept Patiëntvriendelijke Termen gerapporteerd aan Nictiz en Stichting MedMij. De beproeving is daarmee succesvol afgesloten.

Patiëntvriendelijke termen

Uit de sessie kwamen er bevindingen naar voren waarvan er twee noodzakelijk waren om op te lossen, wil er goed met de patiëntvriendelijke termen worden gewerkt. Die twee bevindingen zijn ter plekke tijdens de PoC opgelost. Verder werd ontdekt dat patiëntvriendelijke termen en uitleg in cache snel kunnen verouderen. Daarom wordt vanaf september 2024 maandelijks een nieuwe release uitgebracht van SNOMED. Hierdoor kan de bestaande catalogus van patiëntvriendelijke termen worden aangevuld of aangepast. DVP’s worden geadviseerd om een goed cache-onderhoud in te richten.

Meer over de bevindingen staat in de Eindrapportage PoC Patiëntvriendelijke Termen.