50 PGO-leveranciers melden zich aan voor keurmerk MedMij

30 juli 2018
Vrouw-laptop-opzoeken
Gegevensuitwisseling
Nieuws

50 leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) hebben zich de afgelopen week aangemeld om een keurmerk van MedMij te krijgen. Dat meldt de programma-organisatie. MedMij opende eerder in juli een loket waar PGO-aanbieders terecht kunnen over vragen hoe ze aan de MedMij-voorwaarden kunnen voldoen om kandidaat-deelnemer te worden.

MedMij publiceerde recent ook versie 1.1 van het afsprakenstelsel. Daarin staat waar leveranciers van PGO’s en van ICT-systemen voor zorgaanbieders zoals een EPD (ziekenhuizen) of een HIS (huisartsen) dienen te voldoen. De technische voorwaarden zijn en worden getest via proof-of-concept initiatief PROVES. Verder is er een overheidssubsidie van 4 miljoen euro beschikbaar voor maximaal 29 PGO-leveranciers die kunnen bewijzen dat ze aan de MedMij-voorwaarden voldoen.

Zes ICT-leveranciers willen kwalificatie MedMij

Aan zorgaanbiederskant hebben zich zes ICT-leveranciers gemeld. Zij willen zich kwalificeren om de systemen van bijvoorbeeld huisartsen, GGZ-instelling of ziekenhuizen klaar te maken voor gegevensuitwisseling op de MedMij-manier. Het is de bedoeling dat alle 56 aanmelders de administratieve toets doorlopen om kandidaat deelnemer van MedMij te worden. Dit is een eerste en belangrijke stap om later dit jaar deelnemer van MedMij te kunnen worden. Kandidaat-deelnemer kunnen later dit jaar door naar fase 2, het kwalificatietraject. Dan volgt fase 3, het acceptatietraject, waarna men tot het tekenen van overeenkomst met Stichting MedMij en de praktische zaken in verband met livegang over kan gaan.

40 PGO-leveranciers kandidaat-deelnemer

40 PGO-leveranciers hebben inmiddels de complete toets afgerond en mogen zich kandidaat deelnemer noemen, wat ook een vereiste is om in aanmerking te komen voor bovengenoemde Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers, die 12 juli werd gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling moet leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) beter in staat te stellen om te voldoen aan de eisen van het MedMij afsprakenstelsel voor informatie-uitwisseling en het inbouwen van vier door Stichting MedMij vastgestelde informatiestandaarden. PGO-leveranciers hebben tot uiterlijk 31 december 2019 de tijd om zo’n aanvraag in te dienen. Er is maximaal 160.000 euro per leverancier beschikbaar.

Blij met vele aanmeldingen

MedMij-programmamanager Mark Elstgeest stelt blij te zijn met de de grote hoeveelheid aanmeldingen. “Dat zoveel partijen zich aanmelden, laat zien dat PGO-leveranciers vertrouwen hebben dat er een markt is voor duurzame en renderende PGO’s.” Elstgeest stelde afgelopen juni in een interview met ICT&health dat de PGO’s bedoeld zijn voor meer dan alleen het bekijken van medische gegevens uit zorgsystemen. Het maken van combinaties met bijvoorbeeld zelfmetingen moet zorgen voor gepersonaliseerd advies voor een betere leefstijl.