500ste patiënt voor Bravis thuismeten-app

28 juli 2022
saturatie-scaled
Monitoring
Nieuws

Thuismonitoring en het stimuleren van zelfmanagement ontwikkelt zich bij Bravis in sneltreintempo. Al 500 patiënten gebruik(t)en Thuismeten-app, die twee jaar geleden door het ziekenhuis werd geïntroduceerd voor patiënten met COPD en hartfalen. Inmiddels wordt deze app, die monitoring op afstand op slimme wijze mogelijk maakt, steeds breder ingezet.

Tegenwoordig wordt de Thuismeten-app niet alleen gebruikt bij hartfalen en COPD maar ook voor patiënten met COVID-19, hypertensie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes of knieoperaties. “Toen de diagnose zwangerschapsdiabetes gesteld werd, kreeg ik meteen de Thuismeten-app”, vertelt Irina Geluk-Klosinski op de website van Bravis. “Iedere dag voer ik op gezette tijden op de app mijn glucosewaarden en gespoten eenheden insuline in. Tevens kan ik het aangeven als ik contact wil met de diabetesverpleegkundige, die daar altijd heel snel op reageert.”

Zorgverleners kijken mee

Inmiddels hebben dus meer dan 500 patiënten gebruikgemaakt van de app en drie kwart hiervan stuurt nog steeds actief metingen door via de app. De zorgverleners van het ziekenhuis kijken mee bij afwijkende waardes. Bij hartfalen wordt er ook steeds vaker een beroep gedaan op de patiënt zelf. Met ‘zelfmanagementprogramma’s’ krijgen patiënten automatisch adviezen op basis van hun metingen, waardoor tussenkomst van de zorgverlener niet altijd meer nodig is. Uiteraard kunnen patiënten in geval van vragen altijd contact blijven opnemen met het ziekenhuis.

Thuismeten-app breed inzetten

Bravis zet breed in op thuismonitoring en zelfmanagement. De thuismeten-app maakt het zelf doen van metingen thuis laagdrempeliger. Patiënten die zelf monitoren en metingen verrichten hoeven aantoonbaar minder vaak naar het ziekenhuis. Daniëlla Bartels, verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde ziet bijvoorbeeld de voordelen van het thuismeten van hoge bloeddruk. “Verplaatsing is niet meer nodig en een bijkomend voordeel blijkt te zijn dat patiënten thuis minder spanning ervaren dan in het ziekenhuis en zodoende betrouwbaardere waardes meten.”

Bravis Beter Thuis

Zelfs voor specialistische zorg hoeft men lang niet altijd meer naar het ziekenhuis. Het kan soms zelfs handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Speciaal daarom is er ook  Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoeft men niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt gebeuren. Zo houdt de patiënt zelf de regie over zijn gezondheid en is hij toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.