SUP: één bestelplatform voor zorgproducten

vr 5 juli 2024 - 06:58
Ouderenzorg
Nieuws

Wijkverpleegkundigen kunnen voortaan via de app of website makkelijk zorgproducten zoals hulpmiddelen, incontinentiemateriaal of voedingsmiddelen bestellen via het bestelplatform SUP. Het platform fungeert als een soort bol.com, dat het aanbod van verschillende leveranciers bundelt. In plaats van verschillende leveranciers te benaderen, kunnen medewerkers in de wijkverpleging nu binnen SUP alles digitaal regelen rondom uitleenproducten en E-health-hulpmiddelen.

Doordat er ook direct een koppeling kan worden gemaakt met het elektronisch cliëntendossier bespaart het tijd voor rapportages en overleg met collega’s. Een zorgmedewerker kan direct een bestelling plaatsen vanuit het cliëntendossier of via de app koppelen aan de juiste cliënt. De bestelling wordt dan direct zichtbaar. Mocht een client meerdere producten nodig hebben dan kunnen die allemaal in een keer worden ingevoerd. Op die manier zien collega’s welke bestelling op welk moment door wie is gedaan en hoeven medewerkers niet langer zelf actief te rapporteren.

Goede aansluiting

Omdat het platform veel kansen en mogelijkheden bied maar ook voor afhankelijkheden zorgt, wilden diverse ActiZ-leden formele zeggenschap en bevoegdheden voor de sector te borgen. Er is daarmee een oplossing ontstaan waarbij een groep aanbieders van wijkverpleging, verenigd in de Coöperatie Zorgproducten UA aandelen verwerft in CB (SUP is onderdeel van CB. Dit staat voor Centraal Boekhuis, een logistieke expert voor onder meer healthcare. Op die manier zijn de zorgaanbieders niet overgeleverd aan de markt maar hebben zij zelf invloed, zodat het platform goed aansluit op de (maatschappelijke) behoeften en wensen van de zorg.

De wijkverpleegkundigen bij Santé Partners zijn blij met de komst van het bestelplatform: “SUP werkt eenvoudig, duidelijk en snel. Het bespaart medewerkers vaak meer dan 30 minuten telefonische wachttijd en nog eens 5 minuten tijdswinst voor het telefoongesprek zelf.

Opschaling SUP

De interesse om gebruik te maken van SUP onder zorgaanbieders is groot. De opschaling vindt gefaseerd plaats in 2024. Organisaties die overwegen om in de toekomst gebruik te gaan maken of meer informatie willen, kunnen mailen naar: digitaaldenkenendoen@actiz.nl. Goed om te weten is dat het voor een (toekomstig) gebruiker van SUP geen verplichting is om als zorgaanbieder onderdeel te worden van de coöperatie. Los klant worden of blijven van SUP is gewoon mogelijk.

Hulpmiddelenautomaat

Inmiddels wordt het voor patiënten ook steeds makkelijker om hulpmiddelen zoals een rollator, rolstoel of krukken mee te nemen na een behandeling. Een aantal ziekenhuizen maakt namelijk gebruik van een hulpmiddelenautomaat. Patiënten kunnen hiermee 24/7 toegang krijgen tot belangrijke hulpmiddelen. De automaten zijn vaak strategisch geplaatst bij de parkeergarages en de spoedeisende hulp. Zonder tussenkomst van een ziekenhuismedewerkers kunnen patiënten de hulpmiddelen ophalen.