Ziekenhuisverplaatste zorg succesvol in de VS

di 2 juli 2024 - 15:50
Tweedelijn
Nieuws

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de meeste Amerikanen openstaan voor thuiszorgprogramma's, ook wel ziekenhuisverplaatste zorg genaamd, waarbij het gemak en comfort van thuis zijn als reden voor deelname wordt genoemd. De meeste Amerikanen gaven aan bereid te zijn deel te nemen aan thuiszorgprogramma’s zodat ze het ziekenhuis sneller weer kunnen verruilen voor hun eigen, veilige, thuisomgeving.

Het onderzoek (pdf) is uitgevoerd door Vivalink, een ontwikkelaar van technologie voor remote patient monitoring (RPM). Voor het onderzoek werden ruim 1000 Amerikaanse volwassenen van boven de 40 bevraagd. Een flinke meerderheid van bijna 85 procent van hen gaf aan waarschijnlijk te zullen deelnemen aan een thuiszorgprogramma wanneer dat betekent dat ze daardoor eerder naar huis kunnen. Bijna de helft (ruim 45%) noemde de kans op deelname zeer waarschijnlijk en ruim 39 procent noemde het enigszins waarschijnlijk. Slechts een op de zes ondervraagden (15,6%) gaf aan dat ze waarschijnlijk niet zullen deelnemen aan een thuiszorgprogramma.

Veel positieve ervaringen

Ongeveer twee derde (66,4%) van de respondenten hadden al eens gehoord van thuiszorgprogramma's waarbij patiënten op afstand worden gemonitord. Van degenen die al eens van thuismonitoring gebruik gemaakt hadden, gaf 84 procent aan dat ze een positieve ervaring hadden. Bovendien vond bijna de helft (49%) van de respondenten die hadden deelgenomen aan een thuisprogramma in het ziekenhuis de RPM-apparaten gemakkelijk te gebruiken. Opvallend was ook dat de verwachting dat dergelijke apparaten moeilijk te gebruiken zullen zijn, de grootste zorg is onder de groep respondenten die aangaf waarschijnlijk niet te zullen deelnemen aan een thuiszorgprogramma.

De vier meest voorkomende aandoeningen waarbij patiënten op afstand gemonitord worden, zijn volgens het onderzoek hartaandoeningen (45%), thuisherstel of behandeling van kanker (37,7%), neurologische aandoeningen (37,7%) en diabetes (34%). De drie belangrijkste redenen waarom patiënten bereid waren deel te nemen aan thuismonitoring waren het gemak en comfort van thuisblijven (46 procent), het vermijden van blootstelling aan infecties in het ziekenhuis (23 procent) en vertrouwen in RPM (18 procent).

Een andere conclusie van de enquête is dat mensen in stedelijke gebieden vaker aan thuismonitoring programma’s van ziekenhuizen deelnemen (71%) dan mensen die in landelijke regio’s wonen (25%). Echter, als het gaat om de eerstelijnszorg op afstand, dan geeft amper een op de vijf bewoners van stedelijke gebieden (19%) daar de voorkeur aan. Bij mensen in landelijke gebieden is dat ruim een derde (36%).

Thuismonitoring behoefte

Respondenten die in de afgelopen 12 maanden drie keer, of meer, in een ziekenhuis opgenomen waren, bleken ook meer bereid om deel te nemen aan thuiszorgprogramma's (95%). Bij mensen die twee keer, of minder, vaak in een ziekenhuis opgenomen waren, lag die bereidheid met 62 procent een stuk lager.

In de VS is de adoptie van thuismonitoring en zorg programma’s enorm gegroeid nadat in november 2020 de Acute Hospital Care at Home-ontheffing van kracht werd. Daardoor mogen ziekenhuizen, die hiervoor goedkeuring hebben ontvangen, Medicare-patiënten ook thuis ‘opnemen’. Momenteel (meetpunt medio mei 2024) zijn 330 ziekenhuizen in 37 staten goedgekeurd voor de vrijstelling.

Ook in Nederland hebben diverse zorginstellingen al ervaring opgedaan met ziekenhuisverplaatste zorg. Ziekenhuis Amstelland liet eerder dit jaar weten dat deze vorm van thuiszorg een van de speerpunten wordt voor het toegankelijk en betaalbaar houden van tweedelijnszorg. En al in 2022 concludeerde Gupta Strategists na onderzoek dat Nederland toen al een van de koplopers was voor wat betreft het leveren van ziekenhuiszorg buiten de muren van het ziekenhuis.

Positieve gezondheidsresultaten

Een eerder onderzoek toonde al eens aan dat de thuismonitoring en zorg programma’s een positief effect hebben op de gezondheidsresultaten van patiënten. Zo worden ziekenhuis-aan-huisprogramma's geassocieerd met een lage sterfte, minder gebruik van verpleeghuizen en lagere heropnamepercentages één maand na ontslag.

Voor het onderzoek werden gegevens van 5.132 Medicare-patiënten onderzocht die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 ziekenhuis-aan-huiszorg ontvingen. De patiëntenpopulatie was medisch complex, met 42,5 procent met hartfalen, 43,3 procent met chronische obstructieve longziekte, 22,1 procent met kanker en 16,1 procent met dementie. 30 dagen na ontslag was het sterftecijfer 3,2 procent, het percentage gebruik van verpleeghuizen 2,6 procent en het heropnamepercentage 15,6 procent.

In principe verloopt de Acute Hospital Care at Home-ontheffing eind 2024. Echter, binnen de Amerikaanse politiek wordt al opgeroepen om het programma met ten minste vijf jaar te verlengen. Ook hebben onlangs meer dan 65 zorginstellingen een brief ondertekent waarin de politici in het Congres worden opgeroepen om de ontheffing te verlengen. In die brief zijn ook de klinische voordelen van thuiszorg in ziekenhuizen en de aanzienlijke toename van thuiszorgprogramma's in de afgelopen vier jaar genoemd.