58% minder ligdagen bij thuismonitoring covid-19 patiënten

12 april 2021
Arts-patient-thuis-telemonitoring-thuismonitoring
Onderzoek
Nieuws

Thuismonitoring kan nuttig zijn om (vermoedelijke) COVID-19 patiënten te monitoren én om ziekenhuisopnames en virale blootstelling aan gezondheidswerkers te verminderen. Dat blijkt uit een studie, uitgevoerd op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Centrum (LUMC), naar de implementatie van een thuis-monitoring programma van verdachte COVID-19 patiënten. Het aantal ligdagen kan meer dan gehalveerd worden. Studies van het St. Anthonius en het Maasstad ziekenhuis toonden eerder vergelijkbare resultaten.

Thuismonitoring verwees in de zogeheten retrospectieve single-center case-control studie van het LUMC naar het klinische pad (het COVID-box project). Hierbij kregen patiënten bij ontslag instrumenten en apparatuur mee naar huis (bloeddrukmeter, pulsoximeter, thermometer en bijbehorende instructies). Zo konden zij hun vitale parameters drie keer per dag te monitoren in combinatie met dagelijkse teleconsulten (bij voorkeur videoconsulten), uitgevoerd door een zorgprofessional.

58 procent minder ligdagen

In de studie werden 55 mensen met een (vermoedelijke) coronabesmetting vergeleken met een controlegroep van 110 patiënten die geen thuismonitoring meekregen na ontslag. 9 procent (5/55 patiënten) van de mensen met thuismonitoring werd binnen 28 dagen na het bezoek aan de SEH opgenomen, tegen 27 procent van de controlegroep (30/110 patiënten). Het totaal aantal ligdagen voor patiënten mét thuismonitoring bedroeg 20 dagen per 100 patiënten, tegen 47 dagen per 100 patiënten in de controlegroep. dat was een reductie in aantal ligdagen van 58 procent.

De studie toont volgens de betrokken onderzoekers het potentieel aan van thuismonitoring om ziekenhuisopnames te verminderen door op een veilige manier klinische symptomen en vitale functies te onderzoeken. De onderzoekers willen de bemoedigende resultaten verder bevestigen in grotere patiëntengroepen en in het bijzonder bij patiënten met een bevestigde COVID-19 diagnose.

Invulling onderzoek thuismonitoring

Bij thuiskomst van de patiënten namen e-health consulenten contact op met de patiënten om te zorgen voor digitale on-boarding van de patiënten, het geven van instructies en begeleiding voor een adequaat gebruik van de apparaten. Daarna waren er dagelijks teleconsultaties om de symptomen en vitale parameters van de patiënten te beoordelen, op basis waarvan een indicatie voor herbeoordeling op de Spoedeisende hulp werd gesteld.

Ook kregen patiënten de mogelijkheid om actief contact op te nemen met zorgprofessionals bij afwijkende metingen van gepersonaliseerde streefwaarden of progressieve klachten. Wanneer herbeoordeling geïndiceerd was, werden patiënten gezien op de SEH van het LUMC. De thuismonitoring werd beëindigd wanneer patiënten herstelden of (opnieuw) werden opgenomen in het ziekenhuis.

Lees de volledige publicatie in het European Respiratory Journal.

Inzet The Box LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) begon in april 2020 met het thuismonitoren van LUMC-patiënten die besmet zijn met het SARS-COV 2-virus. Het betrof patiënten die nog milde klachten hadden en waarvoor opname ook niet (langer) noodzakelijk was. Zij ontvingen een zogenaamde COVID-box, voorzien van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes deelden patiënten ter controle dagelijks digitaal met een zorgverlener.

Het initiatief was gebaseerd op het ‘The Box’-concept van het LUMC voor hartpatiënten. Dit werd ook ingezet bij een studie naar thuismonitoring van hartpatiënten. Hieruit bleek dat deze behandelvorm net zo goed werkt als traditionele poliklinische bezoeken. Dat toonden onderzoekers van het Hart Long Centrum Leiden in april vorig jaar aan in de eerste gerandomiseerde klinische studie met ‘The Box’.

Nut thuismonitoring eerder bewezen

Uit eerdere studies van andere ziekenhuizen bleek ook al het nut van thuismonitoring bij coronapatiënten. Op die manier kan een grotere opnamecapaciteit voor ziekenhuizen gerealiseerd worden. Dat stelden bijvoorbeeld het St. Antonius Ziekenhuis en e-health aanbieder Luscii afgelopen november. In een groep van 33 patiënten werd een vermindering van 134 opnamedagen gerealiseerd.

Uit recent onderzoek van het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) bleek dat de ligduur van corona-patiënten in het ziekenhuis tot 11 dagen verkort kan worden door hen thuis te begeleiden met monitoring en zuurstoftoediening. Daarnaast was er sprake van een kostenreductie van bijna 3.000 euro per patiënt.