75 procent patiënten Gelderse Vallei gebruikt patiëntportaal

10 februari 2021
Ziekenhuis-Gelderse-Vallei-patientenportaal-scaled
Digitalisering
Nieuws

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV, Ede) had als doel voor 2020 dat de helft van alle patiënten met een actieve DBC (diagnose-behandelcombinatie) patiëntportaal MijnZGV zou gebruiken. Dit leek ambitieus, maar de verwachtingen werden overtroffen: ruim 75 procent van de patiënten heeft de weg naar het portaal gevonden. Volgens ZGV, dat al vroeg in is gaan zetten op digitalisering, beduidend hoger dan andere Nederlandse ziekenhuizen.

Manager I&A (Informatie & Automatisering) John van Giessen vindt digitalisering hoogst noodzakelijk om de groeiende zorgvraag te kunnen verwerken zonder groei in kosten en personeel, zo vertelt hij in de eerste editie van ICT&health in 2021. "Dat we de 50 procent-doelstelling voor het patiëntportaal van de Raad van Bestuur hebben overtroffen, volgt uit een digitalisatiestrategie waarbij we nadrukkelijk kiezen om processen digitaal te transformeren in plaats van ze op papier te blijven doen, maar ook om de traditionele zorg daar waar mogelijk om te zetten naar digitale zorg.”

Volgens Van Giessen is er een aantal portaalfuncties die vooral voor het hoge gebruik zorgen: “De link met de verwijzing van de huisarts heeft een prominente plek in het patiëntportaal. Patiënten kunnen afspraken voor sommige poli-afspraken zelf inplannen en dat geldt sinds kort ook voor het bloedprikken. Verder kunnen patiënten hun medisch dossier online inzien – met onder meer brieven, uitslagen en medicatie. Met pushberichten herinneren we hen eraan dat er een uitslag klaarstaat of een afspraak op de agenda staat.”

Niet dwingen, wel helpen

Marketeer en e-health-expert Angelique Groot benadrukt dat je patiënten niet kunt dwingen om taken digitaal uit te voeren, maar wel soms een handje helpen. "Maak waardevol wat er online te vinden is. Dan is de response hoger. Wie bijvoorbeeld tijdens de eerste Covid-uitbraak de online Covid-screening digitaal invulde en een goede uitslag had, kon direct via de ‘fastlane’ ons ziekenhuis in. Dat scheelde iemand de tijd van een vragenrondje. Zo belonen we patiënten voor hun digitale inspanningen.”

Ook urgentie ervaren helpt bij stimuleren van digitaal gebruik: “Voorafgaand aan de afspraak kan de dokter een patiënt vragen om online een vragenlijst in te vullen en een voorlichtingsfilmpje te bekijken. Zo is er tijdens de afspraak meer tijd voor een persoonlijk gesprek en ruimte voor verdieping. De patiënt is vooraf beter geïnformeerd en meer betrokken, de zorgverlener beschikt tijdens het spreekuur over meer informatie.”

Inrichten digitale zorgpaden

Bij het inrichten van de digitale zorgpaden is Ziekenhuis Gelderse Vallei niet over één nacht ijs gegaan, schetst Paul de Vries, kwartiermaker Zorginnovatie en e-health: “We hebben de software ontwikkeld in nauwe samenwerking met zowel artsen als patiënten. Zo hebben we een breed draagvlak gecreëerd. Dat zie je ook aan de betrokkenheid van de medisch specialisten. Zij omarmen de e-health-voorzieningen en promoten ze bij de patiënt.”

Huzarenstuk bij de ontwikkeling van het digitale zorgpad vormde de integratie met het Elektronisch Patiënten Dossier. De Vries: “Alle digitale faciliteiten die we patiënten aanbieden via het portaal, zijn naadloos geïntegreerd met het EPD (Neo ZIS|EPD en NEXUS). De administratieve last voor de zorgverlener gaat flink omlaag en patiënten merken dat de specialisten de informatie die ze hebben ingevoerd, lezen en gebruiken.”

Patiëntportaal integraal deel digitalisering

Ziekenhuis Gelderse Vallei investeert continu in de verdere ontwikkeling van het digitale ziekenhuis waar het patiëntportaal onderdeel van is, benadrukt Van Giessen: “Ideeën van afdelingsmanagers proberen we zo snel mogelijk te implementeren. De managers nemen de interne obstakels weg die een snelle uitrol belemmeren. Het I&A-team ontwikkelt en implementeert samen met portaalontwikkelaar Funatic de gewenste functionaliteit in korte sprints van twee weken. Zo hebben we de afspraakmodule voor bloedprikken en de dossierinzage vanuit de mobiele app binnen 14 dagen gerealiseerd.”

ICT&health 1, 2021 komt op 18 februari uit.