750.000 patiënten logden afgelopen kwartaal in via portaal

11 april 2019
Laptop-vrouw-1
Databeschikbaarheid
Nieuws

In het eerste kwartaal van 2019 hebben bijna 750 duizend patiënten ingelogd in een patiëntenportaal om hun eigen medische gegevens te bekijken. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van de VIPP-monitor. Sinds de start van het VIPP-programma is het aantal deelnemende instellingen dat een patiëntenportaal heeft, gestegen van 24 naar 62. In totaal doen 98 aantal instellingen via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) mee aan het VIPP-programma.

In 2018 hebben Nederlandse patiënten ruim 2 miljoen keer geduppt, zo maakte NVZ-bestuurder Ad Melkert bekend tijdens de e-healthweek in januari van dit jaar. Duppen betekent dat de patiënt altijd en overal toegang heeft tot zijn eigen medische gegevens - vooralsnog via een portaal van een zorginstelling. Dat kunnen gegevens uit het ziekenhuis zijn zoals een uitslag van bloedonderzoek, maar ook van de huisarts of GGZ.

Toegang tot medische gegevens is een recht dat iedere Nederlander heeft. Vanaf 2020 zijn ziekenhuizen net zoals alle zorgaanbieders volgens de wet (Cliëntenrechten elektronische verwerking gegevens in de zorg) verplicht om medische informatie digitaal aan te bieden aan Nederlanders.

Trend duppen zet door

Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2019 lijkt de trend van het duppen door te zetten: in het eerste kwartaal van 2018 hebben namelijk 367 duizend patiënten ingelogd op een portaal. Omgerekend naar percentages is het aantal patiënten dat inlogt op een ziekenhuisportaal in januari 2019 gemiddeld 16 procent, bij categorale instellingen voor medisch specialistische zorg 10 procent.

Om de subsidie voor doelstelling A2 te ontvangen, moet minimaal 10 procent van de patiënten het portaal gebruiken. Dit wordt gemeten door te kijken hoeveel patiënten die in de dertig dagen voor de audit contact hadden met het ziekenhuis, minimaal één keer in die periode hebben ingelogd. Werkt men aan doelstelling A3, dan is dat percentage minimaal 25 procent.

Laatste jaar VIPP

Deelnemers aan VIPP zijn algemene ziekenhuizen, revalidatie- dialyse- epilepsie- en radiotherapeutische centra en categorale instellingen voor medische specialistische zorg. Het programma is gestart in januari 2017 en loopt af op 31 december 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zal bekend worden of alle deelnemers de doelen gehaald hebben.