Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
17 november 2017
Artikel delen

Aan opvolger landelijk EPD systeem wordt in betrekkelijke stilte gewerkt

Alhoewel we er regelmatig over publiceren, wordt in betrekkelijke stilte gewerkt aan MedMij als opvolger van het in 2011 gesneuvelde plan voor een landelijke EPD. Dat schrijft de Volkskrant. Het dagblad blikt terug op het sneuvelen van een eerder plan voor een landelijk EPD en kijkt vooruit naar hoe het MedMij-stelsel alsnog de patiënt grip moet geven op al zijn medische gegevens in alle digitale systemen.

Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil in 2020 een persoonlijke gezondheidsomgeving kan hebben, al moet het raamwerk van MedMij al in 2018 toegepast gaan worden. Het gaat daarbij over algemene afspraken en standaarden die de uitwisseling tussen systemen met patiëntgegevens – ziekenhuis-EPD’s maar ook bijvoorbeeld een HIS – moet vereenvoudigen.

Anders dan bij het landelijk EPD bepaalt de patiënt welke informatie gedeeld mag worden. Inloggen gebeurt met vooralsnog met een DigiD. MedMij is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, patiëntorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Landelijk EPD sneuvelde in 2011

Het Landelijk EPD sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer, omdat de senators grote zorgen had over de veiligheid van het systeem. Sindsdien hebben de meeste Nederlandse ziekenhuizen een eigen EPD ingevoerd of het bestaande EPD vernieuwd en gekoppeld aan andere digitale systemen.

Zo moet patiëntinformatie – zoals verwijsbrieven, eerdere behandelingen, onderzoeksresultaten en medicijngebruik- intern makkelijker en zorgvuldiger geregistreerd en uitgewisseld kunnen worden. Oud-minister Schippers (Volksgezondheid) trok er in 2016 nog 105 miljoen euro extra voor uit om de komst van meer patiënt portalen te faciliteren.

Een deel van de ziekenhuizen biedt al bepaalde vormen van toegang tot gegevens via patiëntportalen, maar ruim de helft van de ziekenhuizen heeft nog niet zo’n portaal, zo citeert de Volkskrant het onderzoek van de patientenfederatie uit september 2017 (28 van de 80 ziekenhuizen met een eigen website heeft zo’n portaal).

Beperkingen van EPD, LSP

Bovendien is in een ziekenhuis-EPD de informatie van de huisarts niet zichtbaar voor de patiënt. Op regionaal niveau kunnen zorgverleners via het Landelijk Schakel Punt (LSP) gegevens opvragen bij andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Patiënten moeten actief toestemming geven voor gegevensuitwisseling. Zo’n 11 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan, al blijkt uit een steekproef van radar dat de meeste Nederlanders niet weten wat het LSP is. Buiten de eigen regio om kan via het LSP geen informatie opgevraagd worden. Een ziekenhuis uit Groningen kan dus geen huisartsgegevens van een patiënt uit Den Bosch opvragen.

Patientenfederatie: voordelen betere uitwisseling

De Patiëntenfederatie ziet vooral voordelen van betere uitwisseling, schrijft de Volkskrant. “Mits dat op een veilige manier kan en de patiënt dat wil.” De bezwaren die de Eerste Kamer in 2011 had tegen het landelijk EPD ten aanzien van privacy, zijn volgens de woordvoerder grotendeels overkomen. ‘Door technologische ontwikkelingen en vergrote kennis wordt beter met de privacy van patiënten omgegaan, zeggen onze specialisten.”

Deze privacy word verder gewaarborgd met de juni dit jaar van kracht geworden Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. De wet maakt elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens mogelijk en regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens. Het is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen.

Zorg op afstand mogelijk

Met persoonlijke digitale zorgomgevingen wordt ook zorg op afstand mogelijk, verwacht de Patiëntenfederatie, zoals via zorgapps. Een woordvoerder verwijst in dit kader naar een MedMij-proef in Groningen. Ook in Rotterdam werkt e-health kennisinstituut Nictiz sinds eind 2016 samen met een aantal partijen om de door Nictiz ontwikkelde MedMij-standaarden te testen.

In Rotterdam gaat het om het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation. Deze ziekenhuizen sturen meetwaarden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. Patiënten kunnen deze informatie zelf aanvullen en delen met andere zorgaanbieders.

In Groningen koppelden diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun persoonlijke gezondheidsomgeving. De zelfmeetgegevens werden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij moest het in Groningen mogelijk worden om vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving met het ziekenhuis te communiceren. Zorgbelang Groningen, Zodos  en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten waren hierbij betrokken.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen