Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Aanvragen subsidies e-health voor ‘Langer Thuis’ begonnen

Zorgaanbieders kunnen samen met inkopers sinds vrijdag 1 maart aanvragen indienen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). De in januari 2019 gelanceerde subsidieregeling staat open voor bestaande e-health toepassingen die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking kunnen helpen om langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor 2019 is een bedrag van 28 miljoen euro beschikbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Apothekers die op kleine schaal e-health inzetten om de farmaceutische zorgverlening aan patiënten te verbeteren, zoals bij therapietrouw, kunnen volgens KNMP de stimuleringsregeling gebruiken om de e-health toepassing op te schalen en te borgen. Dit kunnen zij doen in samenwerking met een inkoper, zoals een gemeente, verzekeraar of zorgkantoor. Het project mag een looptijd van maximaal drie jaar hebben.

Subsidie e-health

De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren. De subsidieregeling stelt voor de komende drie jaar in totaal 90 miljoen euro beschikbaar. De voor de regeling verantwoordelijke Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verdeelt het geld op volgorde van binnenkomst van aanvragen. SET werd in 2018 aangekondigd en loopt tot en met 31 december 2021.

In januari maakte het ministerie van VWS bekend dat het kabinet de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stelt aan subsidies voor technologie die ouderen helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze SET-subsidies in vallen onder het vorig jaar geïntroduceerde programma Langer Thuis.

Het programma is gericht op:

  1. Goede ondersteuning en zorg thuis
  2. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
  3. Geschikte woonsituatie

Factsheet Langer Thuis

Het ministerie van heeft op 11 maart ook een factsheet uitgebracht die aangeeft hoe zorgaanbieders in hun regio ondersteuning kunnen krijgen vanuit het Langer Thuis-programma. Onder het segment ‘Goede ondersteuning en zorg thuis valt behalve SET ook het dit jaar te introduceren stimuleringsprogramma InZicht.

Via deze regeling wordt subsidie verstrekt aan samenwerkende zorgaanbieders die de standaarden voor een persoonlijke gezondheidsomgeving, e-opdracht (gegevensuitwisseling tussen professionals) en medicatie willen implementeren. Cliënten moeten door inzicht in en beheer van eigen gezondheidsgegevens meer regie over eigen zorg, hulp en ondersteuner krijgen, aldus de factsheet.

Kwaliteit van leven

Inzet van technologie voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen, zo stelde het ministerie van VWS bij de bekendmaking van SET. Dergelijke digitale technologie wordt steeds belangrijker in de zorg voor en ondersteuning van ouderen. De regeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis werd vorig jaar aangekondigd.

Door e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden en het kan zorgmedewerkers ontlasten, meent VWS. Reden voor minister Hugo de Jonge om in het programma Langer Thuis in te zetten op het op grotere schaal gebruiken van e-health. Dit kan gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring. Verder kan er ingezet worden op technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn of haar naaste gaat.

Impuls via SET

Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wordt volgens De Jonge een stevige impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maken en eraan bijdragen dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Dat stelde hij ook in een brief aan de Tweede Kamer over SET afgelopen januari. Verder moeten de betrokken partijen ook beter ondersteund worden in het zien en gebruik maken van de technische mogelijkheden en subsidies hiervoor.

Pact Ouderenzorg

Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee begin 2018 tientallen partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen