Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Aanvragen VIPP 5-subsidie in laatste fase

De klokt tikt voor het aanvragen van een VIPP 5-subsidie. Instellingen van medisch-specialistische zorg (msz) en audiologische centra hebben nog tot en met 31 oktober 2020 de tijd om deze subsidie aan te vragen bij het ministerie van VWS, en om de vragenlijst voor de startmonitor voor VIPP 5 in te vullen. Msz-instellingen en audiologische centra komen in aanmerking voor subsidie als zij bepaalde resultaatdoelstellingen bereiken en daar een inspanning voor hebben geleverd. Om dit te kunnen meten, is deelname aan de (start)monitor een vereiste.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg (VIPP 5) werd in februari 2020 officieel van kracht. VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. Er is 75 miljoen euro beschikbaar aan subsidiegelden.

Ook bij deze regeling blijven de belangrijkste uitgangspunten de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) van burgers. Een PGO is een website of app, waarin een patiënt medische gegevens kan beheren en verzamelen en deze ook kan delen met anderen. Sinds juli 2020 heeft elke burger het recht op een digitaal afschrijft van zijn of haar medische gegevens. Dit staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Onderlinge gegevensuitwisseling

Het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft de eerste VIPP-trajecten succesvol afgerond. Waar VIPP 1 en 2 zich vooral hebben gericht op de uitwisseling tussen patiënt en professional (medicatie- en patiëntgegevens), richt VIPP 5 zich ook op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Dit moet het daadwerkelijk hergebruik van informatie stimuleren, waarbij eenmalig vastleggen (aan de bron) en meervoudig gebruik het uitgangspunt is.

De digitale uitwisseling van informatie en medische gegevens tussen ziekenhuizen en klinieken moet tijdswinst opleveren en medische fouten vermijden. Maar het moet ook voorkomen dat patiënten telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. De Wet Elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz), die komend jaar goedgekeurd moet worden door de Tweede en Eerste Kamer, verplicht zorgaanbieders tot deze gegevensuitwisseling.

VIPP 5-modules

VIPP 1 en 2 bestonden uit vijf modules (Patiënt & Informatie, Patiënt & Medicatie). De doelen waren onder andere dat patiënten inzage konden krijgen in hun gegevens en dat recepten digitaal tussen ziekenhuis en apotheek verstuurd konden worden. De VIPP 5-regeling voor (academische) ziekenhuizen en zelfstandige klinieken bestaat uit drie modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn.

Module 1: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel. Dit kan op 2 manieren:

  1. Regulier: de activiteit moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn behaald;
    of
  2. Versneld: de activiteit moet uiterlijk op 31 mei 2021 zijn behaald.

Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling. De activiteit moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn behaald.
Module 3: de instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De activiteit moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn behaald.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen