Academische werkplaats gaat innovatief vermogen zorg verbeteren

11 april 2018
GGZe-werkplaats-ICThealth
Innovatie
Nieuws

De Brabantse universiteiten bundelen de krachten met ggz-aanbieder GGzE om onderzoek te doen naar technologische en sociale innovatie in de zorg in een gezamenlijke Academische Werkplaats. Aanleiding voor de samenwerking is een aantal problemen in de zorg, zoals hoge werkdruk, een tekort aan opgeleid personeel, stijgende zorgkosten en een dalend budget. E-health toepassingen moeten een deel van de oplossing vormen.

Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen) trekken de komende jaren samen op in de werkplaats. Vrijdag 6 april 2018 tekenden voorzitter Jan Mengelers van de TU/e, rector Emile Aarts van de TiU en lid Raad van Bestuur Marie-Louise Vossen van GGzE een gezamenlijke overeenkomst hiertoe.

Veel uitdagingen in ggz

De ggz wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen als hoge werkdruk, een relatief hoog ziekteverzuim en een significant tekort aan geschoold personeel. Daar komt bij dat de kosten van gezondheidszorg stijgen, de budgetten in de sector krimpen en de toenemende tendens onder patiënten om meer betrokken te worden in de eigen zorg. GGzE en beide Brabantse universiteiten zien een uitkomst in sociale innovatie en de introductie van meer technologie. Volgens Marie-Louise Vossen (GGzE) is er continue onderzoek en ‘innovatie’ nodig in de zorgsector om met de tijd mee te gaan. Ze ziet de samenwerking met GGzE en de universiteiten als een “initiatief dat de horizon van onderzoek, innovatie en praktijk kan verleggen.”

Online inzet zorg

In de werkplaats, 'Technological and Social Innovation for Mental Health’ gaan de drie partijen hun samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie van de GGZ bestendigen en verder uitbouwen. Kartrekkers zijn prof. dr. Inge Bongers, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TiU en prof. dr. Ir. Yvonne de Kort, TU/e Center for Humans & Technology, TU/e. Beiden verbonden aan TU/e en TiU en GGzE onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie’. Drie vragen staan daarbij centraal.
  • Hoe kan zorg online ingezet worden?
  • Hoe kan ervaring van de cliënt verbeterd worden?
  • Wat kunnen cliënten zelfstandig doen vóór of tijdens hun behandeling?

Versterken innovatief vermogen

Het driemanschap wil via de Academische Werkplaats het innovatief vermogen en innovatief zorgaanbod van de geestelijke gezondheidszorg versterken. Hierbij wordt ingezet op e-health en m-health (ontsluiten van online zorg) en serious games (op een speelse interactieve manier leren en ontwikkelen) voor huidige en toekomstige cliënten en burgers in het algemeen. Ook wordt onderzocht hoe de omgeving van de GGZ verbeterd kan worden: meer mensgericht en helend zodat de beleving van de zorg positiever wordt en het herstel van de cliënt wordt ondersteund. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de gebouwen en het ontwerp van het landgoed de Grote Beek. Op de derde plaats wordt onderzocht hoe cliënten zelf een actievere rol en meer regie kunnen krijgen bij hun behandeling. Hierbij worden nieuwe technologieën ontwikkeld en ingezet als elektronisch zelf-assessment, leren en coaching.

Groeiende rol technologie

Volgens voorzitter Jan Mengelers van de TU/e bevestigt deze Academische Werkplaats de groeiende rol van technologie in de medische sector. "De TU/e heeft Health als één van haar strategische speerpunten. Wij zijn overtuigd dat ons wetenschappelijke onderzoek en onze kennis een grote bijdrage gaan leveren in de GGz.” Rector magnificus Emile Aarts van TiU stelt eveneens enthousiast te zijn over de krachtenbundeling: “Onze universiteit juicht een dergelijk samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en sociale partners van harte toe en is verheugd een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan een belangrijk vraagstuk als zorg en de organisatie ervan, waarover wij veel expertise in huis hebben.”