Actieve samenwerking voor betere gegevensuitwisseling ziekenhuizen

6 december 2018
Nieuws

Ziekenhuizen en ICT-leveranciers gaan actief samenwerken om de digitale gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen technisch te realiseren. Dit met als doel om de vraag van ziekenhuizen en het aanbod van ICT-leveranciers bij elkaar te brengen. Dat laat het Informatieberaad Zorg weten naar aanleiding van een overleg eind november.

Het voornemen werd uitgesproken door verschillende bestuurders van ziekenhuizen, Chief Medical Information Officers, IT-experts en ICT-leveranciers. Reden hiervoor is dat artsen en verpleegkundigen nog niet vanzelf over alle digitale gegevens van patiënten in het eigen ziekenhuis beschikken en ook niet van andere ziekenhuizen. Voor artsen en verplegend personeel is het wel belangrijk om snel over de juiste gegevens van patiënten te beschikken. Zo kunnen zij mensen die zorg nodig hebben sneller en beter behandelen.

Problemen bij gegevensuitwisseling

Afgelopen september kwam de NOS naar buiten met problemen bij gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. Dit zou de veiligheid van patiënten in gevaar brengen en voor veel administratieve overlast zorgen. Een reeks organisaties riep hierna op tot verbetering van deze situatie. Onder meer beroepsvereniging V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) en ziekenhuiskoepel NVZ onderstreepten de noodzaak dat ICT-leveranciers hun systemen meer interoperabel moeten maken, zodat dubbel werk en overtikken verleden tijd is. De KNMP vindt het overtikken van gefaxte patiëntgegevens niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Het ministerie van VWS liet daarna weten dat het gaat kijken naar de mogelijkheid van meer overheidsregie en in regels vastgelegde afspraken over verbetering van gegevensuitwisseling.

Eisenprogramma vertaald naar praktijk

Naar aanleiding van een besluit van het Informatieberaad hebben ziekenhuizen nu een gemeenschappelijke visie en een programma van eisen voor de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen gepresenteerd. Dit programma wordt samen met ICT-leveranciers verder uitgewerkt en vertaald naar concrete afspraken tussen ziekenhuizen en leveranciers die diensten en producten ontwikkelen voor de zorgsector. Dit moet volgens het Informatieberaad bijdragen aan de juiste informatie op de juiste plek en daarmee aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit is één van de vier outcomedoelen van het overlegorgaan. Ziekenhuizen hebben bij de ICT-leveranciers aangegeven wat zij voor het uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen nodig hebben. De volgende drie eisen zijn aan de leveranciers kenbaar gemaakt:
  • Inbouwen Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen: alle ziekenhuizen vragen samen aan hun leveranciers om het inbouwen van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) en de zorginformatiebouwstenen. Hierdoor kunnen gegevens eenmalig worden geregistreerd en daarna worden uitgewisseld en hergebruikt. ICT-leveranciers moeten er voor zorgen dat de uitwisseling van de BGZ én zoveel mogelijk van de andere zorginformatiebouwstenen voor het einde van 2019 aantoonbaar werken.
  • Open toegang tot gegevens: alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers er voor te zorgen dat innovatieve toepassingen van derden patiëntgegevens gestructureerd kunnen lezen uit en toevoegen aan EPD-systemen. De techniek die hierbij wordt gebruikt is de ‘application programming interface’.
  • Aansluiting op regionale XDS-Infrastructuren: alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers er voor te zorgen dat aansluiting op regionale en gestandaardiseerde XDS-infrastructuren mogelijk wordt.

Roadmap voor veilig uitwisselen

Bovengenoemde eisen werden tijdens de bijeenkomst van 26 november volgens het Informatieberaad door de drie leveranciers van EPD-systemen in Nederland omarmd (Epic en Chipsoft verdelen het merendeel van de markt, red.). Zij gaan op korte termijn samen met de ziekenhuizen concrete afspraken en een roadmap maken, zodat het digitaal en veilig uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen de aankomende jaren stapsgewijs wordt gerealiseerd. Deze nieuwe en innovatieve aanpak moet leiden tot een succesvolle invoering van het digitaal en veilig kunnen uitwisselen van patiëntgegevens in de ziekenhuiszorg.

Decentraal communicatieplatform

Een aantal IT-leveranciers actief in de zorg, liet eerder deze week weten dat ze een decentraal communicatienetwerk voor zorgaanbieders willen realiseren. Verzameld binnen Stichting Nuts claimen de initiatiefnemers een oplossing voor veilige en snelle gegevensuitwisseling tussen alle Nederlandse zorgverleners te bieden.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!