Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Actiz blij met wetgeving digitale uitwisseling

Actiz, brancheorganisatie voor de langdurige zorg, stelt blij te zijn met het voornemen van het ministerie van VWS om het komende jaar stapsgewijs regulering in te voeren voor eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zowel de Tweede Kamer als koepel- en brancheorganisaties uit de zorg – waaronder Actiz – vroegen verantwoordelijk minister Bruno Bruins al eerder om meer regie te nemen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Actiz reageert op de al in december verschenen Kamerbrief van Bruins. Daarin kondigt de bewindsman aan dat VWS door middel van regulering wil afdwingen dat gestandaardiseerde digitale uitwisseling van medische gegevens binnen en tussen zorginstellingen en aanbieders plaatsvindt. Tot dan toe hield VWS vast aan maatregelen via afspraken – zoals binnen het Informatieberaad Zorg, daaruit voortvloeiende programma’s (MedMij, Registratie aan de Bron, Medicatie-overdracht) en stimuleringsprogramma’s voor digitalisering (VIPP, VIPP-ggz, OPEN, InZicht).

Geen zicht op digitalisering

Volgens Actiz was er ondanks dit alles nog geen zicht op volledige digitalisering van alle zorgprocessen. Nu moet er uiterlijk in april 2019 een concreet plan van aanpak liggen. Bruins schreef in december dat hij zorginstellingen stapsgewijs gaat verplichten om op een eenduidige manier digitale uitwisseling van gegevens te realiseren. Zo kunnen zorgverleners sneller over medische gegevens van patiënten beschikken en kunnen patiënten hun eigen gegevens veilig digitaal inzien en beheren. “In het belang van de patiëntveiligheid is het belangrijk dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden.”

De minister benoemde in de Kamerbrief met name standaardisatie van taal én techniek, landelijke en regionale afspraken tussen zorgpartijen rond uitwisseling van informatie, eisen aan ICT-leveranciers en eisen aan de beveiliging van de informatievoorziening als onderwerpen voor regulering. De minister nodigt de betrokken brancheorganisaties uit aan te geven met welke zorgprocessen waar de informatie-uitwisseling het meest noodzakelijk is, gestart moet worden. Dit moet vóór 1 april 2019 resulteren in een concreet stappenplan.

Inbouwen BgZ noodzakelijke stap

Volgens ActiZ is één van de noodzakelijke stappen het inbouwen van de in het Informatieberaad afgesproken standaarden, zoals de Basis Gegevensset (BgZ). Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Behalve voor de BGZ-standaard blijft ActiZ ook aandacht vragen voor de bekostiging van de ICT-uitdagingen in de sector.

Het ministerie heeft partijen uit het zorgveld om input gevraagd voor ‘een roadmap’ om samen tot versnelling te komen. Sinds de zomer van 2018 zijn met ondersteuning van VWS, ruim 20 leden van ActiZ verder op weg geholpen met informatisering in zogeheten ‘versnellingskamers’. In deze tweedaagse workshops hebben zorgorganisaties met elkaar en/of met partners in de regio (ziekenhuis, huisartsen, apothekers) verkend welke stappen nodig zijn om te komen tot het elektronisch delen van gestandaardiseerde informatie met elkaar en met de cliënt via Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO). De hierin opgedane ervaringen moeten handvatten bieden om de roadmap nader in te vullen.

Om direct aan de slag te kunnen heeft e-health kennisinstituut Nictiz tien processen vastgesteld waarmee de digitale gegevensuitwisseling kan worden gestart. Dit zijn de ambulance overdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling, verwijzing, jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen.

Meer regie nemen

Minister Bruins liet afgelopen oktober al in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het ministerie van VWS meer een regierol op zich moet nemen om het standaardiseren en doorvoeren van digitale uitwisseling van medische gegevens te versnellen. De bewindsman baseerde zijn conclusies mede op een onderzoek van consultancybureau KPMG, dat een reeks knelpunten beschreef die digitalisering beperken. Collega-minister Hugo de Jonge van VWS gaf in oktober ook aan dat er gekeken wordt naar mogelijke wettelijke verankering van afspraken rondom gegevensuitwisseling.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen