Search
Close this search box.
Search

Actiz ondersteunt achterban met uitvoering InZicht

Brancheorganisatie Actiz (langdurige en -thuiszorg) biedt organisaties die zich willen voorbereiden op de komst van digitaliseringsprogramma InZicht (VIPP Care) de mogelijkheid van drie dagen lang ondersteuning op maat. Zorgaanbieders die er gebruik van willen maken, krijgen nog tot 15 november de kans om zich aan te melden.

InZicht is een implementatieprogramma voor het digitaliseren van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Het is vergelijkbaar met het al langer bestaande VIPP-1 en -2 voor ziekenhuizen en categorale instellingen en OPEN voor de eerstelijnszorg. Ook wordt er gewerkt aan een VIPP-achtige stimuleringsregeling voor de geestelijke gezondheidszorg.

In alle gevallen zijn de programma’s er op gericht om zorgaanbieders klaar te maken voor de verplichting om mensen in 2020 digitale inzage te geven in hun medische gegevens. Het tweede deel van wetgeving op dit gebied gaat dan in. Doel is mede om mensen meer regie te bieden over hun eigen gezondheid.

Cliënt eigenaar gegevens

‘Patiënt in regie’ is volgens Actiz een essentieel uitgangspunt voor de digitalisering van de zorg. ‘Cliënt in regie’ betekent (ook) in de VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg) dat de cliënt eigenaar zal worden van zijn of haar gezondheidsgegevens, zo stelt de brancheclub. Dit eigenaarschap zal de cliënt, wanneer hij/zij dit kan en wil, gaan uitoefenen via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) op basis van de standaarden en afspraken van MedMij.

Veel zorgaanbieders hebben al of werken aan een cliëntportaal, of zijn in een voorbereidende fase. Actiz wil de achterban op dit gebied ondersteuning geven in de reis van cliëntportaal naar PGO. VWS steunt dit plan met een subsidie. Daarmee wordt onder meer een expert op gebied van zorg en ICT bekostigd die een team van de deelnemende organisatie drie dagen lang ondersteund met:

  • Het formuleren van een eigen visie op cliënt in regie en digitalisering (‘Waarom en waartoe’).
  • Een stakeholder-analyse (met welke organisaties in uw netwerk wil of moet u aan slag; welke mensen in uw eigen organisatie worden hierbij betrokken).
  • Strategie (Wat gaat u doen om de visie waar te maken).
  • Plan van aanpak (‘Wat gaan we doen, wie, hoe, wanneer’).
  • Installeren van een werkgroep die het plan van aanpak gaat uitvoeren.

Met InZicht in 2019 klaar voor PGO

Het doel is om al in 2019 klaar te zijn om te communiceren en werken met de PGO’s van cliënten. Ook alle behandelaren, zorgmedewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten moeten worden meegenomen in het op te stellen plan van aanpak, zodat het zo breed mogelijk gedragen wordt.
Bij de uitvoering van het plan van aanpak volgt nog acht uur ondersteuning op afroep van de ICT-expert. 20 VVT-organisaties hebben zich volgens Actiz al aangemeld.

Alle deelnemers van de organisaties die deel nemen in ‘Cliënt in regie en digitalisering’ vormen samen een netwerk, ontmoeten elkaar in een digitaal netwerk en komen in kleine groepen nog een of twee keer bij elkaar, waar zij onder begeleiding van de experts kennis en ervaringen kunnen delen en elkaar verder helpen indien gewenst.

VIPP-Care in de steigers

Afgelopen juli kwam VWS met een drietal subsidieregelingen voor digitalisering in de VVT-zorg: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’ en een regeling voor vernieuwende huisvesting. Deze regelingen moeten per 1 januari 2019 ingaan en hebben een totaal budget van 270 miljoen euro.

Afgelopen oktober kwam e-health kennisinstituut Nictiz met een rapport waarin een reeks aanbevelingen stond om digitalisering in de langdurige zorg zoals informatie-uitwisseling te verbeteren. Nog dit jaar moeten er eerste pilotimplementaties komen om te sector te laten zien hoe digitale gegevensuitwisseling in de praktijk kan werken.

 

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?