Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ActiZ ondersteunt e-health aanbevelingen ouderenzorg

Eind september publiceerde de Inspectie Gezondheidsheidzorg en Jeugd (IGJ) aanbevelingen met betrekking tot de inzet en het belang van e-health en gegevensuitwisseling in de verpleeghuiszorg. Branchevereniging ActiZ onderschrijft deze aanbevelingen en hoopt dat deze inzichten zorgorganisaties helpt om verdere stappen te zetten op het gebied van digitalisering van de organisatie en zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De betreffende publicatie van de IGJ beschrijft hoe verschillende verpleeghuizen omgaan met e-health en wat daarbij goed, maar ook wat niet goed gaat. Inspecteurs van de IGJ keken bij tien aanbieders van ouderenzorg en ggz naar specifieke e-health oplossingen en spraken met bestuurders, zorgverleners en ict’ers, maar ook met cliënten, hun vertegenwoordigers en cliëntenraden.

De conclusie van de IGJ was dat, hoewel er al veel goed gaat, er nog genoeg ruimte voor verbetering is. Bijvoorbeeld op het gebied van de beveiliging tegen bedreigingen als storingen, hacken of ransomware. Daarnaast hebben nog lang niet alle zorginstellingen een concreet beleid over e-health en ontbreekt het sommige zorginstellingen aan voldoende personeel om e-health te kunnen implementeren.

E-health in ouderenzorg

ActiZ, de branchevereniging voor verpleeghuis-, thuis- en ouderenzorg, onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de IGJ. Met name ook op het gebied van cybersecurity in relatie tot de groeiende inzet van e-health en connectie zorgtechnologie. “Sinds corona worden er in toenemende mate cybersecurity-aanvallen gemeld en komt de informatieveiligheid van instanties steeds vaker in het nieuws. Ook leden van ActiZ hebben in toenemende mate te maken met dit soort risico’s. Daarom is het goed daar extra aandacht aan te besteden”, aldus de branchevereniging.

Het belangrijk dat zorgorganisaties verdere stappen gaan zetten op het gebied van de digitalisering van de organisatie. Dat is nodig om ook in de toekomst goede zorg voor ouderen te kunnen bieden, in het verpleeghuis maar ook in de zorg thuis. Actiz hoopt dat de bevindingen uit de IGJ publicatie zorgorganisaties hierbij kan helpen.

Aanbevelingen IGJ publicatie

In de rapportage van de IGJ over e-health bij verpleeghuizen werden een drietal verbeterpunten genoemd:

  • De beveiliging tegen bedreigingen als storingen, hacken of gijzelsoftware is nog niet overal op orde. In de ggz voldoet ruim de helft van de bezochte instellingen wel aan de wettelijke normen (met onafhankelijke controles), maar de rest nog niet. De bezochte aanbieders in de verpleeghuiszorg hadden wel basismaatregelen genomen, maar ze voldeden nog niet aan de wettelijke eisen. Wel hebben zij na het inspectiebezoek daarin allemaal grote stappen gezet.
  • Nog lang niet alle zorgaanbieders hebben concreet beleid over e-health geformuleerd. Risicoanalyses vooraf en evalueren en bijsturen achteraf ontbreekt vaak. Daardoor moeten ze per project het wiel opnieuw uitvinden. Dat maakt het lastig steeds de eisen en wensen van cliënten en zorgverleners in de gaten te houden.
  • Sommige organisaties hebben niet genoeg deskundige medewerkers om hun e-healthplannen waar te kunnen maken. Samenwerking met collega’s binnen de sector kan dan helpen.

ActiZ benadrukt dat ook de politiek actie zal moeten ondernemen om het optimaal gebruik van de kansen van digitalisering te kunnen realiseren. Het nieuwe kabinet kan digitalisering versnellen door te ondersteunen met goede wet- en regelgeving, passende financiering en de inzet van gezamenlijke programma’s, zo stelt de branchevereniging.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen