Search
Close this search box.
Search

Actiz publiceert resultaten onderzoek opschalen technologie in wijk

Uit nieuw onderzoek blijkt dat in de huidige situatie technologie met positief bewezen gevolgen nog onvoldoende gestructureerd ingezet wordt in de zorg thuis. Het onderzoek vond plaats in opdracht van ActiZ en werd uitgevoerd door Myrthe Frederiks van de opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht.

Actiz liet het onderzoek uitvoeren omdat de organisatie naar eigen zeggen een te globaal beeld van mislukte implementaties en/of het gebrek aan opschaling van technologie in de thuiszorg heeft. Dat geldt voor specifieke oorzaken die mogelijk samenhangen met de benodigde aanpassingen van de werkprocessen en het creëren van draagvlak. Het onderzoek heeft als doel om een beeld van de situatie in de branche te schetsen, zo valt te lezen in het onderzoek.

Stimuleringsregeling eHealth Thuis

In het onderzoek stond de vraag centraal hoe succesvolle technologische innovaties in de thuiszorg kunnen worden opgeschaald zodat dit, met de juiste drijfveren bij medewerkers, is ingebed in de werkprocessen. Het onderzoek gaat dieper in op de dialoogsessies die zijn gehouden voorafgaand aan de publicatie van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) in maart 2019.

Uit het onderzoek van Myrthe Frederiks blijkt dat in de huidige situatie technologie met positief bewezen gevolgen nog onvoldoende gestructureerd ingezet wordt in de zorg thuis. Met het voorliggende onderzoek wordt met name ingezoomd op bedrijfstechnische oorzaken hiervan, zoals gebrek aan integratie in bedrijfsprocessen en de juiste drijfveren bij medewerkers.

Tevens richt het onderzoek zich op twee andere oorzaken uit de dialoogsessies, namelijk onvoldoende capaciteit, budget, middelen en kennis en de terughoudende ambitie en/of het ontbreken van een visie/doel aan bod.

Sociale kant innovatie onderbelicht

Uit het onderzoek blijkt verder dat een ECD-systeem en personenalarmering de meest gebruikte technologieën zijn. Daarop volgen toepassingen rondom leefstijlmonitoring, farmaceutische telezorg en beeldzorg. Zorgrobots worden op het moment nog niet structureel ingezet in de thuiszorg. Het ECD-systeem en de personenalarmering worden in de meeste organisaties op grote schaal ingezet. Dat geldt niet voor leefstijlmonitoring, farmaceutische telezorg en beeldzorg.

In het onderzoek dat voorafging aan de SET werd geconcludeerd dat een terughoudende ambitie, een matig gevoel voor urgentie en/of het ontbreken van een visie en doelen een oorzaak is waardoor pilots niet opgeschaald worden. Dit is niet bevestigd in dit voorliggende onderzoek.

In het onderzoek komt ook naar voren dat de sociale kant van innovatie onderbelicht is bij het implementeren van technologie. Uit de interviews blijkt dat organisaties waar technologie succesvol is opgeschaald en zit ingebed in de werkprocessen veel aandacht hebben besteed aan de sociale kant van de innovatie.

Draagvlak medewerkers

Uit het onderzoek blijkt tevens dat draagvlak bij medewerkers gevoed wordt door drie factoren, namelijk motivatie, capaciteit en gelegenheid. Een toepassing valt of staat bij het faciliteren van medewerkers en cliënten op deze factoren in alle fasen van de implementatie. De knelpunten rondom het gebruik van de toepassing moeten worden weggenomen.

De meeste aandacht (75%) moet zitten in de sociale kant van de innovatie, vergeleken met de technologische kant van de innovatie (25%). Dit wordt in de praktijk nog te vaak onderschat, aldus het onderzoek.

maarten

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Digitalisering expertisecentrum
Expertisecentrum bundelt kennis digitalisering en welzijn
wiel
Wiel zelf uitvinden hoeft niet, maar ontwikkel er wel op door
breuk
Virtual Fracture App slaat aan in Albert Schweitzer
monitor
E-healthmonitor signaleert stagnerende inzet digitale zorg
Volg jij ons al?