ActiZ reageert op definitieve roadmap gegevensuitwisseling

24 juli 2019
Gegevensuitwisseling
Gegevensuitwisseling
Nieuws

ActiZ vindt het positief dat de minister de lijn van regie nemen op gegevensuitwisseling doorzet, maar er blijven wel altijd zaken te wensen over. Zo luidt de reactie van ActiZ naar aanleiding van de derde kamerbrief waarin minister Bruins de lijn van de eerdere twee brieven bevestigd. Deze derde brief bevat een definitieve roadmap naar wettelijk verplichte gegevensuitwisseling.

De definitieve roadmap beschrijft twee sporen die moeten leiden tot wettelijke verplichting. Via het eerste spoor zal de minister gegevensuitwisselingen aanwijzen die vanaf een bepaald moment, gebruik makend van standaarden voor taal en techniek, verplicht moeten verlopen. De minister verwacht dat digitaal receptenverkeer en verpleegkundige overdracht tot de eerste wettelijk verplichte gegevensuitwisselingen zullen behoren.

De wet zal bepalingen bevatten die het mogelijk maken dat bij lagere regelgeving een gegevensuitwisseling kan worden aangewezen die vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch dient te verlopen, gebruik makend van specifieke standaarden voor taal en techniek.

Hergebruik gegevens

Het tweede spoor heeft betrekking op bouwstenen die verplicht gebruikt moeten worden op gebied van taal en techniek. Door aanwijzing van bouwstenen borgt de minister naar eigen zeggen het hergebruik van gegevens. 

“Hiermee borg ik dat er gekomen wordt tot een samenhangend stelsel van bouwstenen die onafhankelijk zijn van een specifieke gegevensuitwisseling en dus breed gebruikt kunnen én moeten worden. De bouwstenen die in dit spoor worden aangewezen, kunnen en moeten dus telkens worden hergebruikt”, schrijft Bruins in de derde kamerbrief.

Wettelijke verplichting per 2021

Het ministerie van VWS gaat zorgverleners en zorginstellingen verplichten tot digitale dossiervoering en elektronische gegevensuitwisseling, zo werd in april van dit jaar bekend. Zij moeten gaan voldoen aan voorschriften voor taal en techniek. De wettelijke verplichting wordt stapsgewijs per gegevensuitwisseling ingevoerd, waarschijnlijk per 1 januari 2021. 

Bruins had in eerdere Kamerbrief van 20 december 2018 al aangekondigd dat VWS de regierol op het gebied van digitale gegevensuitwisseling weer strakker zou oppakken, inclusief wettelijke verplichtingen voor zorgaanbieders om deze gegevensuitwisseling op orde te krijgen. 

De minister beoogt het wetsvoorstel in de loop van 2020 aan de Tweede Kamer te presenteren.

Dekkend en betaalbaar geheel

“Elke gegevensuitwisseling die op de Roadmap wordt opgenomen moet een bijdrage leveren aan goede zorg. Voor elke gegevensuitwisseling moet daarom voorafgaand aan digitalisering duidelijk zijn ‘welke informatie, op welke moment, op welke plek’ nodig is voor goede zorg”, aldus Bruins in de derde kamerbrief.

ActiZ vraagt zich tegelijkertijd ‘ernstig af’ of het instellen van certificering van de ICT infrastructuur leidt tot een landelijk dekkend en betaalbaar geheel. Daarnaast wordt in de brief de veiligheid en vertrouwelijkheid van public cloud computing ter discussie gesteld. ActiZ ziet de EU-wetgeving inzage de cloud als zeer betrouwbaar.