Acute zorgafdeling ASZ verlicht druk op beddencapaciteit

2 augustus 2023
albert schweitzer ziekenhuisbed
Tweedelijn
Nieuws

Zorgorganisatie PZC Dordrecht en het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben een oplossing bedacht voor kwetsbare ouderen. Deze groep patiënten belandde soms in het ziekenhuis waardoor ze eigenlijk onnodig een ziekenhuisbed bezet hielden. De locatie Dordwijk heeft daarom een ‘acute zorgafdeling’ (AZA) geopend voor oudere, somatische patiënten. In veel gevallen gaat het om mensen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn gezien, geen opname-indicatie voor het ziekenhuis hebben, maar ook niet direct terug naar huis kunnen.

Op de afdeling AZA zijn zestien eerstelijns verblijfbedden (ELV) beschikbaar voor oudere, somatische patiënten. Door hen op te nemen, biedt de nieuwe afdeling De Merwede uitkomst voor de beddencapaciteit en een betere doorstroming voor het ziekenhuis. Het gaat bijvoorbeeld om oudere patiënten met een eenvoudige breuk door een val of met griep. Zij worden wel door de SEH beoordeeld en eventueel behandeld. Omdat ze plotseling in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en niet meteen thuis- of mantelzorg paraat hebben, worden ze normaliter vaak alsnog opgenomen in een ziekenhuis.

“Dan behoren ze tot de – toch al grote – groep die op het ‘verkeerde bed’ ligt en die de doorstroming blokkeert. Soms gaan ze enigszins op hoop van zegen toch maar naar huis, met de kans dat ze dan later én zieker weer terugkomen”, licht projectleider Gerda Blaak van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) toe.

Puzzelen met beddencapaciteit

Door de enorme druk op de zorg is het sowieso erg puzzelen om genoeg beschikbare (ziekenhuis)bedden te hebben en om de wachtlijsten voor patiënten te verkorten. Vooral sinds corona kampen veel ziekenhuizen met lange wachttijden en uitdagingen op het gebied van de beddencapaciteit.

Dit betekent behandelingen slim plannen en daar waar mogelijk telemonitoring in te zetten. Ook wordt de zorgverlening anders ingericht. Voor sommige patiënten geldt dat zij voor en na hun operatie niet meer worden opgenomen op een bed, maar in een huiskamer-achtige omgeving met comfortabele stoelen.

Structurele route

Het grote voordeel van de AZA is dat de patiënt meteen een behandelteam om zich heen krijgt dat zich richt op terugkeer naar huis en op het regelen van vervolgzorg. Als blijkt dat de patiënt na anderhalve week nog niet naar huis kan, zorgt het team van PZC Dordrecht, eventueel samen met Verwijspunt 078, voor een passende plek elders.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe route structureel wordt aangeboden. De afdeling is er ook voor patiënten die niet op de SEH zijn geweest maar via een andere route worden aangemeld, bijvoorbeeld via de huisarts. 

Continuïteit van zorg 

Omdat deze specifieke patiëntengroep elders wordt ondergebracht, worden in het ziekenhuis geen bedden onnodig bezet gehouden. Dit is gunstig voor de hele continuïteit van zorg in de regio Dordrecht. Eerder dit jaar zette PZC Dordrecht samen met VVT Alliantie Waardenburg al de eerste stap in de aanpak van onnodige ziekenhuisbezetting in regio Dordrecht door het openen van Verwijspunt078.

De AZA biedt overigens nog geen totaaloplossing. Er liggen in het ziekenhuis immers ook patiënten te wachten die met reden opgenomen zijn geweest, maar bijvoorbeeld intensieve thuiszorg nodig hebben, of al een indicatie hadden voor een verblijfsplek in een verpleeghuis. Deze groep en ook verwarde patiënten en mensen met dementie of verslavingsproblematiek kunnen niet op de AZA terecht.