Aftrap derde e-healthweek toont vooruitgang en vraagstukken

22 januari 2019
ICT Health event in Louwman Museum
eHealth
Nieuws

Welke stappen zijn er al gemaakt op het gebied van langer thuiswonen voor ouderen? Wat zijn de kansen én risico’s van het inzetten van Kunstmatige Intelligentie in de zorg? En hoe kunnen e-healthtechnologieën worden ingezet bij bijvoorbeeld dementie, geboortezorg, preventie en langer gezond blijven? Deze en nog veel meer vragen werden opgepakt tijdens de Openingsmanifestatie van de e-healthweek, maandag 21 januari in Den Haag.

Ruim 2.000 mensen uit onder meer, maar niet alleen de zorg, bezochten de plenaire en tientallen break-out sessies in het Haagse Louwman Museum. De derde e-healthweek loopt van 21 tot en met 26 januari en is er vooral gericht om de bewustwording en het nut van digitale toepassingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en - gebruikers te tonen. Er zijn zo'n 268 activiteiten aangemeld, meer dan de 250 van 2018.

Aanpak fragmentatie e-health

Tijdens zijn openingsspeech benadrukte minister Bruins al het belang van aanpak van de fragmentatie in het gebruik van e-health, ook wanneer het gaat om succesvolle toepassingen op gebieden zoals telemonitoring van chronische aandoeningen. Verder ging Bruins in op de noodzaak van een goede basis voor e-health toepassingen in veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Om de al gezette vrijwillige stappen te ondersteunen, wordt uiterlijk in april een wettelijk kader geïntroduceerd. Bruins: “Er zijn ongelofelijk veel toepassingen die bij kunnen dragen aan een beter, gezonder leven. Ik hoop dat gedurende deze week niet alleen wordt belicht welke duizend bloemen er bloeien in e-healthland, maar vooral hoe we deze zorginnovaties kunnen concretiseren. Het is dan ook van groot belang om alle betrokken partijen samen te brengen en tot samenwerking te stimuleren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de zorggebruiker zich meer mens en iets minder patiënt voelt.”

Langer in eigen omgeving wonen

Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, gaf bij de opening haar visie op zorginnovatie in Den Haag, die ook dit jaar hosting city was van de ICT&health Openingsmanifestatie. “Den Haag wil dat mensen langer gezond in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en werkt daarom aan zorg dichter bij huis en zorg op maat. Door zorginnovatie te stimuleren werken we hard aan ons doel om mensen waardig oud te laten worden in onze seniorvriendelijke stad.” Alleen al in Den Haag komen er de komende jaren 60.000 senioren bij. Technologie en innovatie zijn hard nodig om een antwoord te bieden op de vraag hoe deze mensen de zorg te geven die zij straks nodig hebben. Daarnaast biedt zorginnovatie op diverse vlakken kansen voor economische groei.

Seniorvriendelijke stad

Al jaren werkt Den Haag aan de wording tot een seniorvriendelijke stad. Ook in het nieuwe coalitie-akkoord is dit expliciet uitgesproken. Daarbij gaat het niet alleen voor ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen ( Senior Vitaal’), maar ook om sociale innovatie in de strijd tegen eenzaamheid bij ouderen. “We leggen de komende jaren veel focus op die strijd, waarbij we ook de omgeving – buurtgenoten, detailhandel, ontmoetingsplaatsen – inzetten om eenzaamheid aan te pakken.” Via diverse innovatiehubs – zoals Living Lab Scheveningen, Central Innovation District en iZi Langer Thuis (inmiddels al drie jaar onderweg) – wordt er hard gewerkt aan het doorontwikkelen van Den Haag: als seniorvriendelijke stad, als innovatieve stad op zorggebied. “In totaal lopen er zo’n 200 e-health pilots om op korte of langere termijn hulp en ondersteuning te bieden aan zorgaanbieders en –gebruikers. Het is een lange reis, maar we zijn goed op weg.”

Update Vliegwielcoalitie

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie, gaf nog een update van de voortgang van de Vliegwielcoalitie. Deze coalitie van stakeholders uit alle regionen van de zorgsector, werd in 2017 opgericht om de opschaling van zorginnovaties vanaf ontwikkelaar tot en met zorgverzekeraar te ondersteunen. Telemonitoring voor hartfalen en digitale beslisondersteuning zijn de twee velden waar voor gekozen werd begin 2018. "Het is gelukt om deze twee toepassingsgebieden bij alle vier de zorgverzekeraars onderdeel te laten maken van hun inkoopbeleid," aldus Veldman. "Het komende jaar staan we voor de laatste uitdaging. Nu moeten zorgaanbieders aan de slag met het invoeren van deze toepassingen en met het intern opschalen ervan."

Prijsuitreikingen

Tijdens de openingsmanifestatie werd ook een aantal prijzen uitgereikt door secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS. Zo ging de titel ‘Verpleeghuis van de Toekomst 2018/2019’ naar het Noord-Hollands Evean. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport riep vorig jaar april de ‘Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst’ in het leven. In de loop van 2018 zijn acht zorginstellingen actief ondersteund bij de implementatie van technologie. De onafhankelijke jury stelde dat Evean met behulp van zusterorganisatie Philadelphia aan de hand van het slimme incontinentiemateriaal meerwaarde creëert voor verpleeghuisbewoners en zorgmedewerkers. Juryvoorzitter Marijke van Hees gaf ook aan dat alle deelnemers aan de challenge hebben getoond wat de kracht is van implementatie samen mét zorgprofessionals en gebruikers.  Tegelijk vond ze het jammer dat er slechts acht deelnemers waren en sprak ze de hoop uit dat het er volgend jaar veel meer zijn. Gerritsen onderschreef dit, mede door er op te wijzen dat zorginnovaties nodig zijn omdat er over een paar jaar gewoon niet meer genoeg zorgmedewerkers zullen zijn.

Beste app voor iedereen

Uit drie genomineerden won Vraagapp de prijsvraag ‘Beste app voor iedereen’. Via deze applicatie krijgen mensen snel antwoord op alledaagse vragen over onderwerpen die ze ingewikkeld vinden. De app vergroot daarmee hun zelfredzaamheid. Met een cheque van 10.000 euro en professionele begeleiding kan de VraagApp worden doorontwikkeld voor vragen op gebieden zoals gezondheid en seksualiteit. De prijsvraag 'Beste app voor iedereen' is een initiatief van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen in samenwerking met NeLL (National eHealth Living Lab). Pharos toonde tijdens de openingsmanifestatie ook de Stopcoach, een op basis van het Brtise StopAdvisor ontwikkelde app die minder digitaal vaardige mensen moet helpen te stoppen met roken.