Vroege aanpak mentale klachten kankerpatiënten beperkt druk op ggz

ma 24 juni 2024 - 10:30
Apps
Nieuws

Mensen die kanker hebben of hebben gehad, kunnen straks vroegtijdig gaan werken aan stemmings- of angstklachten. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de toepassing 'Gezonder denken na kanker’ van Radboudumc. Stichting VIOZ (Vrienden Integrale Oncologische Zorg) heeft besloten om de doorontwikkeling van de module financieel te ondersteunen. Daarna maakt Radboudumc de interventie breed beschikbaar via de appstore van kanker.nl.

‘Gezonder denken na kanker’ is een positieve cognitieve ehealth interventie die angst- en stemmingsklachten bij kankeroverlevers moet verlagen. Stichting VIOZ richt zich op projecten die een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen met en na kanker. De interventie ‘Gezonder denken na kanker’ is gebaseerd op de methode Cognitive Bias Modification (CBM) en onder meer met behulp van e-health aanbieder Minddistrict ontwikkeld.

Grotere kans op mentale klachten

“Dit is een ontzettend belangrijke ontwikkeling,” zo reageren initiatiefnemers dr. Janna Vrijsen, associate professor, en dr. Joyce Wilbers, neuroloog bij Radboudumc op het verkrijgen van de subsidie. “Het aantal mensen dat kanker heeft of heeft gehad, blijft groeien. Zij hebben een bijna 10 maal grotere kans om stemmings- of angstklachten te ontwikkelen dan mensen zonder kanker.”

Mentale hulp komt echter vaak pas beschikbaar bij een diagnose ‘angststoornis’ of ‘depressie’. Als hulp op gang komt, zijn klachten dus vaak al verergerd, zo schetst Vrijsen. Dit terwijl de vraag naar geestelijke gezondheidszorg al groot is en de wachttijden lang. “Een behandeling in de ggz is ook duur voor de samenleving. Genoeg redenen dus om dat te willen voorkomen.” Mentale prehabilitatie zoals via een e-health interventie kan hieraan bijdragen.

Passende preventieve zorg

Mede-initiatiefnemer Wilbers is naast neuroloog ook hoofd van het expertisecentrum LATER, dat zorg verleent aan patiënten met latere effecten van kanker. Met het beschikbaar maken van Gezonder denken na kanker willen zij en Vrijsen de diverse groep van kankeroverlevers passende preventieve zorg bieden. Om verergering van klachten te voorkomen, en daarmee ook instroom in de geestelijke gezondheidszorg.

Barry Meesters, director partnerships bij Minddistrict, benadrukt het belang van preventie en de kansen van online zorg. “Door de ehealthinterventie als zelfhulpprogramma in de appstore van kanker.nl beschikbaar te stellen zorgen we er ook voor dat we patiënten preventief of op tijd kunnen bereiken, op grote schaal.”

Doorontwikkeling module

De komende drie jaar gaan Vrijsen en Wilbers aan de slag met de doorontwikkeling. “Dat doen we in co-creatie met patiënten en survivors”, stelt Vrijsen. We gaan voor een duurzame en schaalbare implementatie van deze psychosociale ondersteuning.”

Meesters onderstreept tot slot het belang van de ontwikkelsubsidie: “Hoe belangrijk preventie ook is, het is vaak moeilijk om die te financieren. We zijn Stichting VIOZ en IKNL dan ook ontzettend dankbaar voor de kans om Gezonder denken na kanker verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.”

Lees ook het interview met Janna Vrijsen en Barry Meesters in ICT&health 1, 2024, of lees het nieuwsbericht over mentale prehabilitatie.

Door innovation partner