Search
Close this search box.
Search

In Engeland kunnen mensen met psychische problemen nu ook desgewenst, zonder verwijzing, terecht bij een ‘zelfsverwijzingschatbot’ die door NHS wordt ondersteund.

AI-chatbot maakt Engelse ggz toegankelijker  

In een tijdperk waarin de vraag naar geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk toeneemt, onder meer door de nasleep van de covid-19 pandemie, wordt de toegankelijkheid tot psychologische hulp een steeds grotere uitdaging. Recent onderzoek, gepubliceerd in Nature Medicine, laat zien hoe Limbic Access, een AI-gestuurde zelfverwijzingschatbot binnen de Engelse NHS een grote stap voorwaarts biedt bij het aanpakken van deze uitdaging. Deze technologische vooruitgang heeft niet alleen geleid tot een verhoging van het aantal verwijzingen, maar ook tot een aanzienlijke verbetering in de diversiteit van deze verwijzingen.

De AI-chatbot van Limbic heeft zich, voordat het in Engeland op grotere schaal werd uitgerold, al eerder bewezen. Het innovatieve systeem ontving bijvoorbeeld al meerdere innovatieprijzen en het nieuwe onderzoek onderstreept opnieuw de potentie van de applicatie. Om te praten met de chatbot is in Engeland geen verwijzing van een arts nodig. Mensen kunnen namelijk direct toegang krijgen tot de bot via een website of app van de gezondheidsdienst. Vervolgens kunnen ze starten met een interactief proces met de chatbot waarbij hun behoeften in kaart worden gebracht.

Deze aanpak maakt geestelijke ondersteuning toegankelijker omdat ze niet eerst door het vaak tijdrovende proces van het verkrijgen van een verwijzing van een huisarts of een andere medische professional hoeven te gaan. Het stelt gebruikers in staat om op een laagdrempelige manier concrete stappen te zetten naar de hulp die ze nodig hebben.

Toegankelijkheid ggz vergroot

De Engelse studie laat een stijging van 15% van het aantal verwijzingen bij diensten die Limbic Access gebruikten, vergeleken met slechts een 6% toename bij controle diensten. Opvallend was de significante toename van verwijzingen uit minderheidsgroepen, waaronder een 179% groei onder niet-binaire individuen en aanzienlijke stijgingen bij  etnische minderheden. Deze resultaten illustreren de effectiviteit van deze AI-chatbot om barrières te overbruggen, die voorheen tijdige toegang tot geestelijke gezondheidszorg belemmerden.

Therapeut Adam Ottley-Porter licht op de website van de leverancier toe: “Limbic betekent dat ik me kan concentreren op hoe ik de cliënt het beste kan ondersteunen, zonder me te veel zorgen te maken over gemiste informatie. Het leidt tot een rijkere discussie met de patiënt over doelen en volgende stappen, in plaats van dat het gehaast voelt.”

AI-chatbot is inclusieve tool

De recente Engelse studie onderstreept de essentiële rol van innovatieve technologieën, zoals de inzet van een AI-chatbot, voor het verbeteren van de toegankelijkheid, diversiteit en inclusie in de geestelijke gezondheidszorg. Door de drempel voor het zoeken naar hulp te verlagen én de efficiëntie van het verwijzingsproces te verhogen, laat de chatbot zien dat digitale hulpmiddelen behoorlijk wat potentieel hebben in de ggz.

De succesvolle implementatie van de genoemde chatbot in Engeland heeft ook de aandacht getrokken in Nederland, waar dan ook serieuze interesse is voor deze digitale psycholoog. In Nederland zijn trouwens ook al tal van andere digitale mogelijkheden die actief worden verkend. Denk onder meer aan het succes van  PsyQ Online, Youz Online en Indigo Online die 100% online behandelingen aanbieden, variërend voor volwassenen met depressieve stoornissen tot kinderen en jeugdigen met diverse behoeften. Er is internationaal sowieso een bredere ontwikkeling gaande in de richting van integratie van digitale tools in de geestelijke gezondheidszorg en Engeland is daarbij zoals de casus met de chatbot ook aantoont zeker één van de koplopers.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?