Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen

16 april 2024
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Tweedelijn
Nieuws

Het is een geweldige win-winsituatie in tijden van schaars zorgpersoneel: van de 25 vierdejaars leerling-verpleegkundigen die dit voorjaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis afstuderen, blijven er maar liefst 23. Dat is voor beide partijen voordelig: de leerling-verpleegkundigen hebben meteen de zekerheid van een vast contract, en het ziekenhuis profiteert maximaal van de investering in hun opleiding.

Nooit eerder was het behoud van leerling-verpleegkundigen zo groot. Dat succes is mede te danken aan de interne werkgroep behoud leerlingen. “Jaren geleden kon je het verloop van onze leerlingen vergelijken met een vergiet”, vertelt Jarno van Breenen, lid van de interne werkgroep en afdelingshoofd. “Van de dertig leerling-verpleegkundigen die hier binnenkwamen, vertrokken er na hun diplomeren soms wel twintig naar andere werkplekken. Dat is voor beide kanten natuurlijk ontzettend zonde.”

Loyaliteit en maatwerk

Om het tij te keren deed de interne werkgroep behoud leerlingen twee ingrepen. Enerzijds wordt al in een vroeg stadium gewerkt aan wederzijdse loyaliteit. Leerlingen wordt meteen na binnenkomst al gevraagd hoe zij hun carrièrepad voor zich zien. Zo stimuleert het ziekenhuis hen om al vroeg te beginnen nadenken over de toekomst. Ook wordt meteen een vast contract in het vooruitzicht gesteld.

Daarnaast probeert het ziekenhuis maatwerk te bieden en aan te sluiten bij de persoonlijke ambitie van leerlingen. Gediplomeerden kunnen bijvoorbeeld afdelingen uitkiezen die aansluiten bij hun persoonlijke wensen. Van Breenen: “Ziet iemand zichzelf uiteindelijk naar de Spoedeisende Hulp doorstromen, dan kan hij of zij daarop al gaan voorsorteren met opeenvolgende periodes op verschillende afdelingen die goed aansluiten op de latere specialisatie. Permanent werken op twee verschillende afdelingen kan ook.” Toen Van Breenen zelf afstudeerde in ditzelfde ziekenhuis, bestonden al deze mogelijkheden niet. “Als je geluk had, kon je blijven.”

Leerling-verpleegkundigen behouden

Behoud van leerlingen is voor het ziekenhuis een strategisch doel geworden, passend binnen de aandacht die het Albert Schweitzer in zijn meerjarenprogramma 'Onze zorg gaat altijd door' geeft aan gezonde en tevreden zorgprofessionals. “In de huidige arbeidsmarkt willen we ons onderscheiden als een inspirerende werkgever, waar medewerkers graag willen (blijven) werken”, vertelt P&O-adviseur en lid van de werkgroep Joke Korteweg. “De huidige generatie jongeren vindt het heel belangrijk dat hen gevraagd wordt wat ze eigenlijk willen. Ze ervaren het als een signaal van wederzijds vertrouwen en gaan daar heel serieus mee om.”

Ziekenhuizen in Nederland kampen met een enorm personeelstekort. En dat tekort zal ondanks allerlei maatregelen in de komende tien jaar alleen maar toenemen. In 2032 wordt zelfs een tekort verwacht van 155.000 zorgmedewerkers. Als die prognose wordt aangepast aan de effecten van onder meer het IZA en WOZO, blijft het verwachte tekort nog steeds 138.000 medewerkers.

Een aantrekkelijke werkgever zijn, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis ambieert, is een van de mogelijke oplossingen voor het personeelstekort die genoemd worden in een artikel dat we begin dit jaar publiceerden. Andere mogelijke oplossingen zijn samenwerken met andere zorgorganisaties en slimmer gebruikmaken van technologie.