Allereerste proefpersoon heeft Neuralink in brein

30 januari 2024
neuralink
Tweedelijn
Nieuws

Neuralink, het toonaangevende neurotechnologiebedrijf opgericht door Elon Musk, heeft een primeur te pakken met de eerste implantatie van hun hersenimplantaat in een mens. Deze historische gebeurtenis, aangekondigd door Musk op zijn platform X, volgt op een intensief traject van voorbereiding en experimenten. De persoon in kwestie werd zondag 28 januari 2024 geopereerd en herstelt volgens Neuralink-baas Elon Musk goed.

Voor het eerst is bij een mens dus nu dan écht een zogeheten Neuralink geïmplanteerd. De ambitieuze plannen van Neuralink werden eerder door Musk zelf onthuld tijdens zijn toespraak op het VivaTech-evenement in Parijs, afgelopen juni 2023. Daar verkondigde hij al de verwachting  om tegen het einde van het jaar hun eerste implantaat bij een mens aan te brengen. Eind januari 2024 was het dan inderdaad zo ver!

Deze implantaten, niet groter dan een muntstuk, zijn in eerste instantie ontworpen voor mensen met een dwarslaesie. Het doel is om hun spierbewegingen in de toekomst (deels) te herstellen. Ook wordt regelmatig gesproken over de potentie van het implantaat om blinden te helpen om hun zicht te herstellen.  

Sleutelmoment: FDA-goedkeuring

De goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in mei 2023 was zonder meer een sleutelmoment voor de verdere ontwikkeling van Neuralink. Deze goedkeuring kwam er eindelijk, na flink wat jaren van onderzoek en ontwikkeling. Hierbij voerde het bedrijf vele dierproeven uit die trouwens ook tot de nodige kritiek leidden. Zo zijn er beschuldigingen geuit over het feit er tijdens de ontwikkeling van deze technologie onnodig veel dieren zouden zijn overleden.

Pong spelen met Neuralink

Het Neuralink-implantaat, dat via fijne, flexibele draadjes directe communicatie tussen het brein en computers mogelijk maakt, belooft de behandeling van neurologische aandoeningen op een ingrijpende manier te veranderen. De technologie is mogelijk van groot belang voor mensen met aandoeningen als ALS en Parkinson en kan ook mensen met verlammingen of visuele beperkingen nieuwe kansen bieden. Tevens heeft de Neuralink het vermogen om gedachten om te zetten in digitale acties. Deze optie werd al eerder gedemonstreerd tijdens experimenten met apen, waarbij één aap in staat bleek om, alleen op basis van zijn gedachten, het klassieke spelletje Pong te spelen. Hiermee wordt geïllustreerd welke vooruitgang dit implantaat kan bieden wat betreft interactie tussen brein en machine. Een inzicht dat van grote betekenis kan zijn voor de gezondheidszorg.  

Mijlpaal

De recente daadwerkelijke implantatie bij een menselijke proefpersoon is voor het bedrijf van Musk zonder meer een mijlpaal, zeker na de langdurige en bewogen geschiedenis van Neuralink. Wanneer alles goed verloopt worden er nu nieuwe deuren geopend voor vernieuwend neurologisch onderzoek. Hoewel er volgens betrokkenen nog veel werk te doen is, blijft het team van Musk opvallend optimistisch over de toekomstige mogelijkheden van hun hersenimplantaten.