Alliade benoemt twee nieuwe leden raad van toezicht

21 februari 2017
Nieuws

De Raad van Toezicht van Zorggroep Alliade heeft twee nieuwe leden benoemd: Mehrdad Omidvar en Trudy Dehue. Mehrdad Omidvar is CEO van VitaK, een organisatie van de Universiteit Maastricht (UM) op het gebied van innovatie en life science. Trudy Dehue is emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG).

Omidvar en Dehue vervangen twee leden van de Raad van Toezicht waarvan de termijn begin dit jaar is verstreken of waarvan de termijn in de loop van 2017 verstrijkt.  Met de komst van de nieuwe toezichthouders stelt Zorggroep Alliade veel kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen te halen. De kennis betreft onder meer de gebieden van (de kwaliteit van) zorg en onderzoek en innovatie en ondernemerschap.
 
Mehrdad Omidvar is sinds 2013 CEO van Vitak Innovation in Life Science, een spin-off van de Universiteit Maastricht. Verder is hij Director Business Development bij het Cardiovasculair Research Institute. Daarvoor werkte hij  als partner en commercieel directeur bij een internationaal farmaceutisch bedrijf en als directeur in de thuiszorg. Momenteel vervult hij verschillende nevenfuncties als adviseur en toezichthouder  bij wetenschappelijke organisaties, adviesraden en onderzoeksgroepen. Tevens is Mehrdad Omidvar honorair lid van de Internationale Redactieraad van het platform ICT&health.
 
Trudy Dehue werkte van 1995 tot augustus 2016 als hoogleraar aan de RUG. Daarvoor was zij onder meer medewerker bij de afdeling kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Als hoogleraar vervulde ze een reeks nevenfuncties op wetenschappelijk gebied, waaronder lid van de Commissie Kwaliteit en Wetenschap van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Ze is lid van de Beurzencommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten.