Amigo! biedt hulp bij toepassen informatiestandaarden

3 februari 2021
Ambulance-klein-RAV
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Zorgorganisaties zien steeds meer de noodzaak om te beginnen met digitalisering van medische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld omdat er een wet wordt ontwikkeld (Wegiz) die voorschrijft dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners stap voor stap elektronisch móét gaan verlopen. Of vanwege de voordelen die gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling biedt: zoals hergebruik van gegevens, meer efficiëntie en duurzaamheid. Maar waar begin je? Hoe pak je dat aan? Als antwoord op deze vragen heeft Nictiz samen met het zorgveld een nieuwe tool ontwikkeld: Amigo!

Amigo! Staat voor Aan de slag met informatiestandaarden GO! De nieuwe online implementatietool van Nictiz helpt zorgaanbieders met bovengenoemde vragen. Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden. De tool is als eerste beschikbaar voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH).

Amigo! helpt bij plan van aanpak

Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, worden in de tool stapsgewijs aangeboden. Alles wat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt - zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur - wordt meegenomen in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen de zorgorganisatie. Zo moet helpt Amigo! zorgaanbieders helpen met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Amigo! wordt in drie fasen opgeleverd. Zoals aangegeven allereerst voor de acute zorg: voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). In de tweede fase volgen de overige 18 overdrachtsberichten van de acute Zorg, zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. In de derde en laatste fase worden andere zorgdomeinen in Amigo! opgenomen. De meerjarenagenda Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van VWS wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Meer ondersteuning

Voor goede informatie-uitwisseling in alle zorgsectoren zijn informatiestandaarden onmisbaar. Naast het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden, voelt Nictiz zich ook verantwoordelijk voor een juiste toepassing en implementatie daarvan. Met de tool Amigo! wordt op dat vlak nu nog meer ondersteuning geboden.

Henk Hutink, manager adviesteam bij Nictiz en verantwoordelijk voor de realisatie van Amigo! legde het doel van Amigo! in ICT&health 6, 2020 als volgt uit: “Vanuit het veld krijgen we regelmatig de vraag: ‘Wij willen graag digitale gegevensuitwisseling realiseren in onze zorginstelling, maar hoe moeten we dat precies aanpakken?’ Op die vraag geven we met Amigo! een antwoord.”

Collega Gert Koelewijn, programmamanager en medisch informaticus bij Nictiz, voegde hieraan toe: “Die vraag konden wij als Nictiz natuurlijk altijd al beantwoorden. Alleen zijn met Amigo! per onderwerp relevante informatie en ervaringen gebundeld beschikbaar. Bovendien is de informatie structureel en procesmatig vastgelegd, zodat het proces van implementeren stapsgewijs kan plaatsvinden.”

Met spoed beschikbaar

Amigo! faciliteert ook bij de uitrol van Met spoed beschikbaar: een programma van de beroeps-, patiënten- en brancheorganisaties in de acute zorg. De ambitie is ervoor te zorgen dat zorgverleners bij ambulancevoorzieningen, SEH’s, huisartsenposten en huisartsenpraktijken in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen inzien. Het programma helpt de spoedzorg om dit in 2021 te realiseren, als onderdeel van de afspraken die in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zijn gemaakt. Het programma wordt ondersteund door Nictiz en VZVZ.