Amphia koploper met medicatiedoelen VIPP

29 januari 2019
Amphia-Ziekenhuis-scaled
Veiligheid
Nieuws

Het Amphia ziekenhuis (Breda) voldoet volledig aan doelstelling B2 van het VIPP-programma. Het verstuurt meer dan 30 procent van de recepten elektronisch, legt medicatieafspraken vast volgens standaard 9.01 en biedt de patiënt een digitaal overzicht van ontslagmedicatie.

Amphia is het tweede ziekenhuis dat de doelstelling B2 haalt van het VIPP-programma. Een jaar geleden haalde het Bredase ziekenhuis als eerste de A1 doelstelling. Amphia voldoet naar eigen zeggen ruim voor de deadline van 31 december 2019 aan de eisen die gesteld worden voor module B2 van het VIPP-programma.

Vanaf 2020 zijn alle zorginstellingen in Nederland wettelijk verplicht om mensen digitaal toegang geven tot hun medische gegevens. Minister Bruins (Medische Zorg & Sport) maakte in december 2018 bekend dat hij uiterlijk in april dit jaar met een wettelijk kader komt om gestandaardiseerde digitale uitwisseling te versnellen. Tot nu toe gebeurde dit op vrijwillige basis via onder meer het Informatieberaad Zorg.

MMC eerste met B2

Máxima Medisch Centrum (MMC) was het eerste Nederlandse ziekenhuis dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft behaald. Dit hebben het ziekenhuis zelf en het VIPP-programma op 17 januari bekend gemaakt. Een onafhankelijke auditor heeft bevestigd dat het MMC aan de doelen uit B2 voldoet.

Landelijk nemen 66 ziekenhuizen en 35 overige zorginstellingen deel aan het door de overheid gesubsidieerde VIPP, dat bestaat uit doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid (B) en informatie-uitwisseling (A). Voor andere sectoren in de zorg zijn er nu vergelijkbare stimuleringsprogramma’s, zoals VIPP GGZ, OPEN (eerste lijn) en InZicht (langdurige zorg).

Focus op voorschrijven medicatie

In de audit bij het Amphia ziekenhuis op woensdag 9 januari lag de focus op het proces van voorschrijven van medicatie. Amphia verstuurt nu bij 60 procent van de recepten een elektronisch bericht naar de openbare apotheek. Op deze manier hoeft een recept niet meer handmatig te worden ingetypt bij de openbare apotheek. Dit verbetert de medicatieveiligheid door minder kans op overnamefouten.

Een ander onderdeel is het op een gestandaardiseerde manier voorschrijven van medicatie in het elektronisch patiëntendossier. Bij elk voorschrift worden een aantal verplichte items ingevuld zodat de medicatieopdracht volledig is en voldoet aan de landelijke standaard. Bij ontslag kan een patiënt nu in patiëntenportaal MijnAmphia een actueel medicatieoverzicht inzien. Zo kan hij op ieder gewenst moment en locatie zijn medicatieoverzicht raadplegen.

Digitaal toegang patiënten

Amphia stelt het belangrijk te vinden om haar patiënten digitaal toegang te geven tot eigen medische gegevens. Hiervoor biedt zij patiënten het portaal MijnAmphia. Zo is de patiënt beter geïnformeerd over zijn gezondheid, kan zich goed voorbereiden op een gesprek met de arts en is dus beter in staat mee te denken en te beslissen in behandeltrajecten. De komende periode benut Amphia naar eigen zeggen om de digitale uitwisseling van medische gegevens verder te optimaliseren.

Eerste ziekenhuis met A1

Amphia behaalde in januari 2018 als eerste ziekenhuis de VIPP-doelstelling A1. Patiënten van het ziekenhuis kunnen sindsdien een digitaal afschrift van hun dossier kunnen ontvangen. De informatie wordt binnen drie werkdagen na het verzoek van de patiënt op een veilige manier digitaal aangeboden. De patiënt kan het dossier gebruiken om beter inzicht te krijgen in de eigen gezondheid of voor communicatie met andere gezondheidsprofessionals.

In juli 2018 volgde het behalen van een eerste doel uit B2. Hierbij ging het om een koppeling tussen zijn Epic-EPD en de informatiesystemen van openbare apotheken.