Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Amphia zet Hospital Control Center in voor capaciteitsbeheer

Het Amphia Ziekenhuis in Breda wil de zorg voor patiënten beter plannen en vooraf meer inzicht in wat er aan zorgvraag aan zit te komen. Om die reden heeft het ziekenhuis een ‘Hospital Control Center’ ingericht, vergelijkbaar met de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren van Schiphol. Met het HCC wil het Amphia een dubbele zorgproblematiek aanpakken: vergrijzing van de bevolking, krimp van de beroepsbevolking.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Nederland kent namelijk een groeiende groep ouderen met vaak meer chronische aandoeningen en dus meer zorgvraag. Aan de andere kant krimpt de beroepsbevolking en neemt de druk op de resterende zorgverleners toe. Omdat ook de medische en technologische mogelijkheden voor behandeling groeien, stijgen de zorgkosten snel. Volgens het RIVM kan dat in 2040 al uitkomen op 174 miljard euro. De komende zes jaar wordt een groei met 30 procent verwacht.

Zorg optimaliseren

In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is echter afgesproken dat de groei van het budget van ziekenhuizen zal afvlakken, om in 2022 op nul uit te komen. Amphia wil nu technologische middelen zoals het HCC inzetten om de zorg te optimaliseren en de kosten te beheersen. Hiervoor zet het ziekenhuis onder andere in op integraal capaciteitsmanagement.

Dat betekent volgens Amphia zo slim mogelijk omgaan met de capaciteit, zodat het ziekenhuis zich aan kan passen op een grotere of kleinere zorgvraag en op het juiste moment de juiste zorg voor de patiënt kan leveren. De oprichting van het HCC onderstreept het belang dat Amphia hecht aan het zorgvuldig omgaan met de beschikbare capaciteit.

HCC monitort trends

Pim Sas, manager van het HCC, legt uit dat via schermen de actuele situatie van in-, door- en uitstroom gemonitord en afgezet wordt tegen de trend van afgelopen periode en verwachting voor komende periode. Vanuit het centrum vindt centraal de monitoring plaats op en advisering over de capaciteit in het ziekenhuis. Bij capaciteit kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personeel en bedden.

Het HCC is volgens Amphia een ontmoetingsplek. Het verantwoordelijke team geeft inzicht en advies over de capaciteit en organiseert deze capaciteit op basis van productieafspraken en- ontwikkelingen. Daarnaast geven zij inzicht in de actuele situatie in het ziekenhuis, sturen hierop bij en geven een doorkijk naar de verwachte drukte voor de komende weken. Van belang is verder dat het team leert van het verleden om capaciteitsproblemen in het heden en de toekomst te voorkomen of zoveel mogelijk te beheersen.

Samenwerking bij capaciteitsmanagement

Het HCC moet Amphia ook helpen bij de ambitie om patiënten veilige zorg te leveren met de hoogst mogelijke kwaliteit, zodanig dat kostbare capaciteit niet verspild wordt. Een nieuwe ontwikkeling is dat in samenwerking met een aantal verpleeghuizen en medisch specialistische revalidatie vorm en inhoud gegeven wordt aan capaciteitsmanagement. Hierbij worden uitstroom uit het ziekenhuis en capaciteit in de verpleeghuizen op elkaar gelegd en voorspelbaar gemaakt om doorstroming in de hele zorgketen te verbeteren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen