Amstelring actief met datagedreven evalueren van woonzorgsensoren

do 15 juni 2023 - 15:00
Amstelrin Marcel Fokker ICT&health 3, 2023
Onderzoek
Nieuws

Nederland telt in 2040 naar schatting zo'n 4,7 miljoen 65-plussers. Behalve door een toename van de vraag naar verpleeghuisplekken zal het personeelstekort in de zorg verder stijgen door de grote uitstroom en onvoldoende instroom van personeel. Om in de toekomst goede ouderenzorg te garanderen, moet de zorg anders worden georganiseerd en is digitalisering onontbeerlijk om de ouderzorg toegankelijk te houden.

Marcel Fokker, projectleider woonzorgtechnologie bij Amstelring, heeft in dit kader in zijn thesis voor de opleiding Master Health Informatics van het Amsterdam UMC het effect van woonzorgsensoren met data geëvalueerd. De studie maakt onderdeel uit van het continu verbeteren van het zorgproces door de zorgaanbieder.

Het zorgalarmeringssysteem bestaande uit woonzorgsensoren, wordt relatief veel ingezet. Het is aantrekkelijk voor verpleeghuizen om:

  • De veiligheid te verbeteren;
  • De vrijheid van bewoners te vergroten;
  • De kwaliteit van zorg te verbeteren;
  • De werkbelasting van het personeel te verminderen.

Inzet woonzorgsensoren

“Amstelring is momenteel bezig met de vernieuwing van het zorgalarmeringssysteem”, stelt Fokker in een interview met ICT&health. “Hierbij kozen we het integratieplatform van Cinnovate. Met dit platform plaatsten we een draadloze infrastructuur die de voorwaarden schept om nieuwe sensoren, met andere technieken en van verschillende leveranciers, in te zetten. Na de implementatie van het nieuwe zorgalarmeringssysteem verzamelen we continu en automatisch data van alle sensoren.”

De uitgebreidere keuze van beschikbare sensoren - en de mogelijkheid om ze gepersonaliseerd in te zetten -moet leiden tot minder vals positieve meldingen en meer relevante binnenkomende alarmeringen. Zo worden zorgmedewerkers minder onnodig gestoord en wordt de werkdruk verlicht. De sensoren moeten zowel vanuit de Wet Zorg en Dwang als om gepersonaliseerde inzet van sensoren te borgen, worden geëvalueerd. De bewoners kunnen namelijk zowel fysiek als cognitief achteruitgaan of zich anders gedragen, waardoor de ingezette sensor niet meer passend is bij een bewoner.

Afstemming op individuele behoefte

De scope van het onderzoek lijkt klein - de inzet van technologie evalueren met data, verkregen in het werkproces van de zorg - maar dit is tot op heden nog niet de standaard binnen het zorgproces. Direct na de implementatie van het nieuwe zorgalarmeringssysteem zijn de sensoren afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner.

Het onderzoek krijgt ook een vervolg, vertelt Fokker. “Momenteel bereiden we een pilot voor op een afdeling om waar mogelijk het proces verder aan te scherpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de werkpraktijk van de zorg. Na een succesvolle pilot rollen we de werkwijze uit op de locaties van Amstelring.”

Lees het hele artikel in ICT&health 3, die op 16 juni verschijnt.