Antistollingsbehandeling verkort van één dag naar één uur door Starlet DC

14 februari 2017
Nieuws
Trombosedienst Starlet DC ging de samenwerking aan met helpLine, Portavita en Roche Diagnostics om het bloedafnameproces voor de trombosedienst volledig te digitaliseren. Portavita en helpLine bieden hierin de nodige ICT-ondersteuning, terwijl Roche Diagnostics met POCT-apparaat CoaguChek XS Pro de vingerprik levert. Dit kort het behandelproces in van één dag tot één uur, dit maakt dat sneller besloten kan worden of het nodig is de medicatie van de patiënt bij te stellen. Starlet DC is met deze vernieuwing de eerste in Nederland.

Testuitslag naast het ziekenhuisbed

Wanneer een medewerker van de afnamedienst bloed afneemt bij de antistollingspatiënt, doet hij of zij dit met de Coaguchek XS Pro van Roche Diagnostics. Dit apparaat valt onder Point of Care Testing, wat inhoudt dat een laboratoriumtest direct aan het bed van de patiënt uitgevoerd kan worden. Dit versnelt het proces aanzienlijk, aangezien transport van het bloed naar een laboratorium niet langer nodig is. Eén druppel bloed van de patiënt, verkregen via een vingerprik, is voldoende voor een analyse. De Coaguchek XS Pro toont de uitslag direct. Met een QR-code en de gekoppelde Serviceware app van helpLine kan de uitslag worden gescand. Ook toont de app bijbehorende informatie. De medewerker van de afnamedienst kan de app ook inzetten om te zien welke patiënt wanneer bezocht dient te worden.

Resultaten digitaal beschikbaar

Bij de nieuwe methode hoort ook een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst neemt de medewerker direct na de bloedafname door, om zo een goed doseeradvies te garanderen. De uitslag van de test én de antwoorden op de vragenlijst zijn vervolgens digitaal beschikbaar in het Digitaal Logboek van Portavita. Dit beveiligde webportaal is toegankelijk voor zowel de doseerafdeling van de trombosedienst als de patiënt zelf. De doseerafdeling kan hierdoor het doseerschema van de desbetreffende patiënt sneller bijstellen. Zo kan de tijd van bloedafname tot bijstellen van het doseerschema teruggebracht worden van één dag naar één uur.