AP verduidelijkt gevolgen AVG voor zorg

wo 28 maart 2018 - 09:25
vrouw-bed-laptop
eHealth
Nieuws

Het recht op vergetelheid geldt in principe niet voor medische dossiers. Verder vallen alleen de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, onder het recht op dataportabiliteit. Dit geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan in de veelgestelde vragen op haar website.

Met de nieuwe informatie verduidelijkt de AP twee onderdelen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarover volgens brancheorganisatie KNMP veel vragen leven bij apothekers. De Europese wetgeving van de AVG treedt op 25 mei 2018 in werking. Ook voor de zorgsector komen er dan nieuwe plichten bij. Zo moeten aanbieders in de zorgsector in veel gevallen gaan werken met een Functionaris Gegevensbescherming (want die is verplicht voor publieke en overheidsorganisaties). Verder geldt dat een FG verplicht is voor organisaties die op grote schaal persoonlijke gegevens verzamelen, zoals bij monitoring van mensen via wearables voor gezondheidsredenen. Dit geldt bij leefstijlmonitoring, maar ook voor e-health initiatieven zoals COPD in Beeld of Hartwacht.

Ruimte voor nationale wetgeving in AVG

De AVG biedt ruimte aan nationale wetgeving, zo is verder te lezen op de AP-website. Onder meer om uitzonderingen op het recht op vergetelheid te regelen. Patiënten mogen wel vragen om gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen. In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder dataportabiliteit, verduidelijkt de AP op haar website. Het recht op dataportabiliteit is een nieuw recht van patiënten onder de AVG, om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder.

Toezicht op medisch beroepsgeheim

Eind januari gaf de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens de ICT&health conferentie al een uitgebreide toelichting op de effecten van de AVG op de zorgsector. Zo houdt de AP houdt ook toezicht op het medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim kan onder meer bij e-healthtoepassingen een rol spelen. Bijvoorbeeld bij een app die door een huisarts bij een patiënt wordt gebruikt in het kader van een behandeling.